Föroreningar avgör när Trelleborgsköp blir klart

Sjöbo Artikeln publicerades

Nästa vecka ska kommunfullmäktige ta ställning till köpet av Trelleborgsfastigheten i centrala Sjöbo. Men när kommen tar över ägandet – det beror på när saneringen av föroreningar i marken blir klar.

Senast första november i år ska Sjöbo kommun ha tillträtt som ägare till Trelleborgsfastigheten i Sjöbo. Men innan dess ska de förorenade massor som finns i marken i området ha sanerats på bekostnad av säljaren, Trelleborgs fastighetsbolag KB Hålstenen 10.

Det och mycket annat finns detaljerat beskrivet i det förslag till köpekontrakt som politikerna i kommunfullmäktige ska ta ställning till nästa vecka. Enligt förslaget ska kommunen köpa fastigheten för 13 miljoner kronor. Till det kommer sedan ytterligare kostnader på knappt 200 000 kronor för bland annat lagfarten.

Enligt förslaget till kontrakt kan köpet hävas av säljaren i fall kommunfullmäktige inte har godkänt köpet före 1 juni i år. Och det kan hävas av båda parterna om inte tillträdesdagen har blivit av före 1 november i år.

Att tillträdesdagen inte är spikad beror på de miljöåtgärder som Hålstenen först enligt köpeavtalet måste utföra, för att få ner halterna av föroreningar i marken på området. Enligt de undersökningar som företaget RGS90 AB har gjort på uppdrag av Trelleborg Industri AB finns det på några ställen inom området föroreningar i jorden som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för så kallad "mindre känslig markanvändning". Ämnena det handlar om är alifater – kolväten – som hittats i anslutning till en äldre byggnad på området, och arsenik, som hittats vid det gamla spårområdet.

Ämnena har bara hittats i jorden, inte i grundvattnet, enligt markundersökningen.

Och enligt avtalet blir det tillträdesdag för Sjöbo kommun först när miljökontoret i Sjöbo fått en slutrapport om att saneringsåtgärderna på området är färdiga.

I förslaget till köpekontrakt påpekas också när det gäller föroreningarna att säljaren, Trelleborg, bara har skyldighet att få ner föroreningarna till den nivå som gäller för mindre känslig markanvändning. Sanering till lägre nivåer än så ligger inte inom säljarens ansvar, enligt kontraktsförslaget.