Förskolan låter barnen lära sig att rymma in

Lövestad Artikeln publicerades
Att snabbt komma in kan vara viktigt om barn och personal hotas av något utifrån. Efter att de kommit in ska de direkt gå till det säkra rummet.
Foto:Mark Hanlon
Att snabbt komma in kan vara viktigt om barn och personal hotas av något utifrån. Efter att de kommit in ska de direkt gå till det säkra rummet.

Vad händer om barn eller personal hotas av någon som kommer utifrån? Eller om ett fordon med farlig last välter utanför förskolan? Nu har Tjädern tagit fram en plan för inrymning.

Alla har varit med och övat utrymning på skola, förskola eller företag. Men nu har allt fler verksamheter börjat tala om behovet att på ett organiserat sätt snabbt få in barn från skolgården. Så kallad inrymning.

Hotfulla clowner och attacken mot elever på Kronans skola i Trollhättan är två saker som drivit fram behovet av att ha en plan för hur barn och personal ska sättas i säkerhet om de hotas av någon utifrån.

Monica Dahlberg är förskolechef på Montessoriförskolan Tjädern i Lövestad, ett av de ställen där arbetet med en plan inletts.

– Vi var på en utbildning för en månad sedan och det var då tankarna kom i gång.

Hon pekar på att det finns flera situationer då det är bra att ha en plan för hur alla snabbast möjligt ska ta sig in i förskolan och vad de ska göra sen.

Förutom hotfulla personer kan det handla om att ett fordon med farlig last krockar i närheten av förskolan eller om det sker ett rån i Lövestad och de misstänkta jagas i byn.

– Vi vill inte att 20 föräldrar kommer hit samtidigt för att hämta barnen om de hört att något hänt i byn.

I stället har Tjädern skaffat en app från vilken de kan skicka ut meddelanden direkt till vårdnadshavarna.

Och högsta prioritet är att barnen kommer in om de är ute. Monica Dahlberg säger att all personal nu har en visselpipa fäst i jackan om och de blåser i den ska barnen snabbt springa in.

Personalen tar på sig reflexvästar på vilka det kan stå barn, media eller SOS. Det handlar om vilken roll den ska ha i åtgärden. Alla i personalen ska vara redo att ta alla roller.

För att öka möjligheterna att snabbt ta sig in kan nu ytterligare en dörr öppnas utifrån vilken tidigare inte användes.

Efter att barn och personal kommit in behålls ytterkläderna på och de går till vad de kallar för det säkra rummet.

Det är ett kontor och Monica Dahlberg medger att det blir trångt med 20 barn och personal därinne samtidigt.

Men förhoppningen är att de snabbt ska få hjälp och inte behöva vara där så länge. Från rummet går det också en brandstege i fall det blir aktuellt att åter ta sig ut.

Monica Dahlberg tror det dröjer innan det blir krav på att ha en inrymningsplan. Men i samband med diskussionen om de hotfulla clownerna fanns det en oro hos både barn och föräldrar.

– Det är svårt att helt skydda barnen. De hör vad vuxna eller syskon talar om och det räcker att ett barn börjar prata för att andra ska bli rädda.

Fakta

Säkerhet

Liksom många andra förskolor vidtar Tjädern även andra åtgärder för att öka säkerheten. Sedan tidigare har de listor över vilka personer som får hämta barnen.

Nu går de ett steg längre och kräver kopia på ID-handling på alla som ska hämta för att även få en bild på personen.

Visa mer...