Fyleverken öppnas inte på nytt

Sjöbo Artikeln publicerades

2008 beslutade Finja Betong att lägga den omstridda verksamheten vid Fyleverken i malpåse något år. Men nu står det klart att företaget inte har några planer på att återuppta kvartssandtäkten "inom överskådlig framtid".

Sommaren 2008 beslutade Finja Betong att stänga företagets kvartssandstäkt och fabrik vid Fyleverken i Eriksdal. Mindre än ett halvår tidigare hade Finja Betong köpt Fyleverken av G & L Beijer Industriteknik AB.

Tanken var enligt vad Finja Betong:s vd Gull-Britt Jonasson uppgav för YA att lägga verksamheten i malpåse något år, för att senare återuppta den med mera moderna produktionsmetoder.

Verksamheten hade nämligen under ett antal år fått hård kritik från boende i närheten för återkommande utsläpp av kvartsdamm, som emellanåt täckte hus och bilar i det närliggande Eriksdal. Också kommunens miljöinspektörer var kritiska mot skicket på anläggningen.

Men Finja Betong har ändrat sig och nu är det sedan en tid tillbaka klart att det inte blir någon nystart för Fyleverken. Företaget har börjat montera ner och ta bort produktionsutrustningen, berättar Finja Betongs produktionschef Bo Andersson.

– Det finns inga planer på att öppna Fyleverken igen, inte inom den överskådliga framtiden. Vi monterar ner efterhand som vi har arbetskapacitet över i företaget, sådant som är miljöfarligt och en del annat har vi redan tagit bort, säger Bo Andersson.

Några säljplaner finns inte i nuläget, uppger han. Och det finns ett statligt riksintresseskydd för fyndigheterna av kvartssand i området – den sorts kvartssand som i Fyledalens nordsluttning vid Eriksdal är av ovanligt hög kvalitet.

Och täkten skulle kunna bli viktig i en framtida krissituation, konstaterade Statens Geologiska Undersökning, SGU, när man 2007 fastslog gränserna för riksintresseområdet.

Vad som nu ska hända med området är än så länge inte avgjort. Det tidigare täktområdet är inte längre avspärrat och utgör en intressant miljö, om än inte ofarlig – allt tillträde sker på egen risk.

Enligt Bo Andersson ska företaget under nästa år tillsammans med länsstyrelsen och Sjöbo kommun fatta beslut om hur området skulle kunna utnyttjas i framtiden.