Grannar överklagar ja till gårdsvindkraft

Sjöbo Artikeln publicerades

I juni sa politikerna ja till bygglov för ett 45 meter högt vindkraftverk i Hårderup. Nu överklagas bygglovet av grannar.

Det vindkraftverk som en markägare i Hårderup i juni fick bygglov för är knappt 45 meter högt, och klassas som ett gårdsvindkraftverk.

Men nu överklagas beslutet att ge bygglov till länsstyrelsen. Det är grannar som även tidigare haft kritiska synpunkter på vindkraftplanerna som vill att frågan nu prövas i högre instans.

Grannarna påpekar liksom tidigare att verket kommer att stå endast omkring 20 meter från deras ägogräns och utfartsväg, och de anser att avståndet på omkring 225 meter till deras boningshus är "helt utom rim och reson".

I överklagandet påpekar grannarna också att de tidigare föreslagit en kompromisslösning med ett något lägre vindkraftverk på en annan placering, längre från deras fastighet.