Hamburgerjätten öppnar för att etablera sig i Sjöbo

Sjöbo Artikeln publicerades

Hamburgerkedjan McDonalds visar intresse för att etablera sig på Sjöbo väst. Inget är ännu klart men företaget kontaktade själva kommunen tidigare i höstas. En etablering kan skapa många nya arbetstillfällen.

McDonalds tittar på området som vetter mot väg 11 vid rondellen.
Foto: Sprisse Nilsson
McDonalds tittar på området som vetter mot väg 11 vid rondellen.

Handelsområdet Sjöbo väst ska växa. Det finns lediga tomter och nu pågår arbetet med att göra om detaljplanen för den del som ligger närmast väg 11. Något som förhoppningsvis ska underlätta för nya etableringar.

Bland annat har det talats om att ytterligare en livsmedelsbutik ska öppna där.

Men nu har också McDonalds kontaktat kommunen inför en eventuell etablering.

– De hörde själva av sig till mig i början av hösten. Det var jätteroligt att de själva tog kontakt, säger näringslivsutvecklare Lena Ytterberg.

De är intresserade av mark som vetter mot väg 11.

Intresset för Sjöbo bekräftas av McDonalds presschef Henrik Nerell. Men han betonar att företaget tittar på en rad olika platser inför kommande nyetableringar.

– Vi ska öppna 100 restauranger i Norden varav 30 till 40 i Sverige.

Ett kriterium är att det är platser där det passerar många människor. Sjöbo väst passar in på det i och med att både riksväg 11 och 13 anknyter till västra rondellen.

Lena Ytterberg säger att något beslut inte kan fattas förrän den nya detaljplanen är klar och antagen. Först då vet McDonalds om deras anläggning passar in.

Hon är optimist och tror att det till slut blir en etablering. Något som i så fall också kan medföra nya arbetstillfällen.

Vad hon hört kan det röra sig om flera tiotal nya jobb.

– Det är något som är jätteviktigt för Sjöbo.

Om McDonalds till slut bestämmer sig för en etablering i Sjöbo tror hon det kan få betydelse för hela Sjöbo väst.

– Det ökar trycket på området och kan göra att även andra företag blir intresserade.

I dag finns redan ett snabbmatsställe på Sjöbo väst i form av Sibylla. Men Lena Ytterberg är inte orolig för att de ska förlora på att få hamburgerjätten strax intill.

– Det går bra för Sibylla och jag tror att de har lite olika målgrupper.

Hon hänvisar också till att snabbmatsställen oftast brukar öppna i närheten av varandra.