Här ökar priserna på fritidshus mest i hela Skåne

Sjöbo Artikeln publicerades

På nytt är Sjöbo den kommun i Skåne där värdet på fritidshus ökat mest.

Foto: Pernilla Rudenwall

Det är Fastighetsbyrån som ställt samman statistik som bygger på prisutvecklingen under de senaste fem åren.

Av de skånska kommunerna ligger Sjöbo i topp. Priset på fritidshusen har här ökat med 47 procent.

Även i fjor toppade Sjöbo sammanställningen med en prisutveckling på motsvarande nivå.

Även Simrishamn hamnar högt upp på listan, där har priserna stigit med 42 procent.

En starkt bidragande orsak till att Sjöbo kommer på första plats är att många hus i såväl Sjöbo som Svansjö sommarby gjorts om från fritidshus till åretruntboende.

Men de har fortsatt varit taxerade som fritidshus.

Sjöbo och Simrishamn går emot trenden i Skåne där priserna i snitt sjunkit med nio procent. Allra värst är det i Klippan där prisutvecklingen gått bakåt med 29 procent.

För hela riket gäller att priserna på fritidshus ökat med 17 procent.

Statistiken bygger på en jämförelse mellan försäljningar gjorda från mars 2013 till och med februari 2014 och de hus som såldes under motsvarande period 2018/2019.