Hot om vite för dåliga avlopp

Sjöbo Artikeln publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden fortsätter att sätta press på de fastighetsägare som inte har godkända avlopp. Vid det senaste sammanträdet beslutade nämnden att förelägga fem fastighetsägare om att förbättra sina avlopp. Annars hotas var och en av viten på 40 000 kronor.

- Vi väljer nu de avlopp som är allra sämst och som påverkar miljön mest, förklarar Johan Johansson, miljö- och byggnadschef. - Det är septitankar, med utsläpp direkt till vattenområden som diken, bäckar, översvämningsmarker och sjöar. Denna gång riktar sig nämnden till fyra fastighetsägare i Lövestadstrakten och en i Vallarum. Alla måste ordna godkända avlopp inom det närmaste året.