Ingen gasutvinning i Skåne

Sjöbo Artikeln publicerades

Det blir ingen gasutvinning i Skåne. Shell har meddelat Bergsstaten att man inte går vidare med sitt naturgasprojekt.

– Analyserna är nu klara och resultatet är detsamma från alla tre provborrningarna. Innehållet av naturgas är väldigt litet. Det finns ingen möjlighet att producera naturgas, säger Henry Carlsson, informatör på Shell Exploration & Production AB.

Shell har genomfört provborrningar på tre platser i sydöstra Skåne. Alla dessa ligger i den så kallade Colonussänkan, som löper diagonalt över Skåne.

– Enligt geologerna finns det ingen anledning att tro att det är annorlunda någon annanstans i Colonussänkan, säger Henry Carlsson.

Shell, som påbörjade sina provborrningar i november 2009, överger därför sina tankar på att utvinna naturgas i Skåne.

– Vårt undersökningstillstånd går ut i maj, och vi kommer inte att ansöka om att få det förnyat, säger Henry Carlsson.

Beslutet att lägga ned det skånska gasprojektet har fattats av Shells huvudkontor i Holland. Enligt Henry Carlsson ser man dock inte arbetet som bortkastat.

– Vi visste ju från början att det var omkring 25 procents chans att det skulle bli en utvinning, säger han.

– Och vi har lärt oss mycket under arbetet. Representanter från andra länder har varit här och studerat hur vi arbetat, med högsta miljötänkande. Och jag ska nu åka ned till Holland och berätta om hur vi har hanterat den sociala biten. Jag har nog pratat med och lyssnat på tusen personer under den här tiden.

Shells planer på att utvinna gas från den skånska berggrunden har vållat protester från både boende och miljömyndigheter. Nätverket Heaven or Shell bildades för att skapa opinion mot planerna, och både Hörby kommun och Miljöförbundet Ystad-Österlen motsatte sig provborrningarna.

Shell ansåg å sin sida att borrningarna bara var så kallade anmälningsärenden för kommunerna, och att de därför inte kunde stoppas när Bergsstaten gett sitt medgivande. Denna uppfattning vann Shell också gehör för hos miljödomstolen.

"Oerhört glada"

– Vi är oerhört glada över att Shell tagit sitt förnuft till fånga. Samtidigt tycker vi inte att kampen är slut.

Det säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or Shell, som alltsedan provborrningarna började planeras kämpat mot gasutvinningen i Skåne.

Carl Piper tror det finns en risk att andra företag kan följa i Shells fotspår, och försöka sig på en utvinning.

– Vi fortsätter också vår kamp för att minerallagen ändras, så att kommuerna får inflytande över besluten om utvinning.

Carl Piper vill inte uttala sig om vilken betydelse Heaven or Shells arbete kan ha haft för Shells beslut att lägga ned gasprojektet. Men han tycker att arbetet i nätverket varit spännande och lärorikt.

– Det lönar sig att arbeta på lång sikt. Alla partier har hittills behandlat oss väldigt positivt, nu återstår att se om det räcker för att ändra lagen.