Ja till boende för ensamkommande barn

Sjöbo Artikeln publicerades

Med 37 röster mot 11 beslutade Sjöbos kommunfullmäktige i går att öppna ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Sverigedemokraterna och Sjöbopartiet sa dock nej, medan en moderat avstod från att rösta.

Beslutet föregicks av en diskussion där argument om verkliga kostnader, drogproblem och sorgliga barnhem blandades.

Debatten inleddes dock av Charlotte Ramel Andersson (FP):

-Det här handlar om människor som behöver hjälp. Hjälp med bostad, hjälp att lära sig svenska och ta del av de rättigheter och skyldigheter man har i Sverige, och i Sjöbo. Och, när det blir dags, hjälp att hitta arbete.

Johan Holgersson (SD) menade att den ekonomiska kalkyl som gjorts för gruppboendet inte stämmer med verkligheten.

-Kommunens kostnader kommer att vida överstiga vad man får från staten, menade han och undrade samtidigt hur det skulle bekostas: genom skattehöjningar eller ytterligare besparingar i verksamheten.

Sverigedemokraten Lars Wilhelm Larsson tyckte dels att ett gruppboende var ett barnhem - och menade att dessa brukade vara sorgliga historier som inte fungerar. Och han trodde att drogerna skulle frodas i och kring ett sådant gruppboende.

-Det kan vara era barn eller barnbarn som hamnar i drogberoende på grund av detta! varnade han.

Kommunalrådet Stefan Lundgren (M) försvarade kommunens planer. Han menade att det statliga stödet kommer att täcka kommunens kostnader.

-Och när det gäller droger och annat så vet vi mycket väl att de kan förekomma bland barn som är födda i Sverige och Sjöbo, sa han.

Lars Lundberg (KD) tyckte det var "självklart att vi ska ställa upp", men undrade om inte familjehem var en bättre lösning för de ensamkommande flyktingbarnen.

-Vi har redan familjehem, men det är jättesvårt att få tag i fler, förklarade Rolf Nilsson (S), som sitter i familjenämnden.

Magnus Karlsson (M), nämndens ordförande, förklarade att mottagandet i familjehem kommer att fortsätta, och att gruppboendet blir ett komplement. De barn som kommer till boendet kan också slussas vidare till familjehem.

Sverigedemokraterna ville först att frågan skulle skickas tillbaka för utredning, så att ekonomin kunde belysas bättre. Den åsikten delades dock inte av de andra partierna, visade det sig vid kvällens första omröstning - som slutade med 44 röster mot 5.

Därefter krävde Sjöbopartiet att man skulle säga nej till det nya avtalet med Migrationsverket om flyktingbarn. Partiet fick då stöd av Sverigedemokraterna, och omröstningen slutade 37-11. Moderaten Lars Lundgren avstod från att rösta.