Ja till uppskjuten undersökning

Sjöbo Artikeln publicerades

ººKommunstyrelsen får lov att vänta med undersökningen av föroreningarna på marknadsplatsen tills teknik- och fastighetsnämnden ska undersöka "sin" halva.

När Ica Kvantums parkering byggdes ut i fjor hittades föroreningar i marken från dumpning av avfall många årtionden tidigare.

Men alla inom kommunen har inte varit överens om hur och när föroreningarna under jord ska kartläggas.

I fjor fick både kommunstyrelsen, som äger parkeringen, och teknik- och fastighetsförvaltningen, som äger östra delen av marknadsplatsen, förelägganden från miljö- och byggnadsnämnden om att utföra undersökningar av mark och grundvatten.

Teknik- och fastighetsnämnden höll inte med om att det var så bråttom med undersökningar och överklagade till länsstyrelsen.

Och i väntan på beslut när det gäller överklagandet har nu också kommunstyrelsen fått uppskov med sin undersökning, så att hela undersökningen kan samordnas.