Jubilerande smidesmuseum

Sjöbo Artikeln publicerades

- Alla ideella aktiviteter är otroligt värdefulla, och detta är en pärla i Gislöv. Det fastslog kommunalrådet Christer Akej när han i går gratulerade Gislövs Smidesmuseum och Byagille, som firade 25-årsjubileum med öppet hus för allmänheten och ordnade fest för inbjudna gäster.

Akej överlämnade blommor till ordföranden Swen Stockhaus, övertygad om - att föreningen kan utvecklas kolossalt - i synnerhet som tre föreningar i byn nu gått ihop (smidesmuseet, byagården och hästhagen) och därmed blivit slagkraftigare.

Gratulationer framfördes också av förra kommunalrådet Margareta Arvidson och konstnär Helge Lundström, som tillhör smidesmuseets tillskyndare.

- På sikt hoppas vi kunna inrätta en samlingssal i någon av skolbyggnaderna. Vi vill också köpa smedjan av hembygdsföreningen, säger Swen Stockhaus till YA.

Föreningen, som har cirka 150 medlemmar, förvaltar kommunens byggnader väl. I en av dessa ställer smeden Assar Wollin ut smidesföremål. I annexet, där det förr fanns plats för bränsle och höns, visas nu smide med anknytning till hantverk, jordbruk och fiske.

Samlingarna spänner över mycket lång tid, från yngre järnåldern och vikingatiden till vår egen tid. Tyngdpunkten ligger i 1700- och 1800-talssmide.

Detta har gjort Gislöv till Sveriges enda specialmuseum för hantverksmässigt tillverkat järnsmide, med närmare ettusen besökare per år.

Swen Stockhaus, som är från järnbrukens Medelpad, nämnde i sitt jubileumstal att föreningen nått en ny kategori besökare, släktforskarna, som kan räknas i tusental, bara i Skåne.

- Genom ömsesidigt medlemskap i Föreningen för Smedsläktsforskning når vi 400 tänkbara museibesökare, bara vi kan uppge smedens namn till smidesföremålen, säger han.

Föreningen i fråga har uppgifter om 50 000 smeder från 1500-talet och fram till mitten av 1800-talet. Skåne är dock dåligt representerat i denna databas. En idé är därför att ordna en regional anbytarträff för smedsläktforskare i Skåne.

Pontus Persson