Kommunstyrelsen vill vänta med provtagning

Sjöbo Artikeln publicerades

Kommunstyrelsen tänker till skillnad från teknik- och fastighetsnämnden inte överklaga miljö- och byggnadsnämndens krav på markundersökningar av marknadsplatsen i Sjöbo. Istället begär man uppskov med provtagningarna.

Det var i fjor våras som man upptäckte föroreningar under jord på marknadsplatsen i samband med utbyggnaden av Kvantum och flyttningen av Sparbanksgatan och parkeringen.

Tidigare i våras kom miljö- och byggnadsnämnden med ett föreläggande där man kräver att de två nämnder som har ansvar för marknadsplatsen gör omfattande markundersökningar, för att omfattningen av föroreningarna ska bli kartlagda.

Men teknik- och fastighetsnämnden, som ansvarar för östra delen av marknadsplatsen, har överklagat miljö- och byggnadsnämndens föreläggande. Teknik- och fastighet ansåg att kraven på provtagningar var alldeles för omfattande, och att det inte var så bråttom.

Kommunstyrelsen har ansvar för västra delen av marknadsplatsen – parkeringen som hyrs ut till ICA Kvantum. Och kommunstyrelsen har nu beslutat att inte överklaga föreläggandet från miljö- och byggnadsnämnmden.

I stället vill man ha uppskov med provtagningarna – så att de kan göras i samband med att teknik- och fastighet undersöker den östra delen av marknadsplatsen.