Kvinna med elskuld får inte socialbidrag

Sjöbo Artikeln publicerades

Sex dagars ogiltig frånvaro från kommunens så kallade arbetsutvecklingscentrum ledde till att den unga mamman nekades en månads socialbidrag.

I februari stängdes elen av för en ung kvinna och hennes sexåriga dotter. Kvinnan levde på socialbidrag, och socialtjänsten i Sjöbo ansåg att elräkningarna var för höga. I en artikel i YA den 17 juni sa dock enhetschefen Peter Farkas att man på något sätt skulle hjälpa kvinnan.

Ännu har hon dock inte fått någon hjälp. Istället har socialtjänsten nekat henne försörjningsstöd (socialbidrag), eftersom hon haft för hög frånvaro på AUC - arbetsutvecklingscentrum.

Samtidigt har hennes hyresvärd sagt upp henne från bostaden på grund av de obetalda elräkningarna.

– Vad ska vi leva på? Vart ska vi ta vägen? säger mamman, som är förtvivlad över sin och dotterns situation.

Kvinnan är arbetslös och har levt på försörjningsstöd sedan förra året. I maj beslutade socialförvaltningen att hon skulle delta i AUC.

– Jag var på Tornet i en eller två veckor, vi sydde barnkläder som skulle skickas till Afrika, berättar kvinnan.

Samtidigt var hon inneboende hos en kompis, eftersom elen stängts av i hennes bostad. Efter uppsägningen tvingades hon också börja leta efter ett annat boende.

– Jag mådde så dåligt av det här med elen, att jag inte orkade gå till Tornet. Jag ringde och berättade det, och de var förstående.

Men när kvinnan sökte försörjningsstöd för sig och sin dotter för kommande månad, från den 20 juni till 19 juli, fick hon avslag av sin handläggare.

I motiveringen heter det att kvinnan har sex dagars ogiltig frånvaro från sin AUC, och "skulle således inkomma med ett läkarintyg gällande nedsatt arbetsförmåga alt helt sjukskriven. Något sådant intyg har ej inkommit varför bedömning görs att den sökande har försvårat sina chanser att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden med den höga frånvaro samt de få sökta arbeten. Ansökan avslås i sin helhet då sökande ej gjort vad som ankommer på henne att bli självförsörjande."

Kvinnan tycker själv att den dagliga aktivitet hon deltagit i känns meningslös.

– Att sitta och sy barnkläder hjälper inte mig att komma ut på arbetsmarknaden, säger hon. Jag skulle vilja ha en riktig praktik, eller ett jobb.

För att få mat för dagen har hon sökt akut mathjälp.

– Men jag har fått avslag. Handläggaren menade att barnbidraget och underhållsbidraget skulle räcka för mig och min dotter till mitten av juli.

I Landskrona har kommunen krävt att alla arbetsföra med försörjningsstöd ska vara i aktivitet 30 timmar i veckan. Detta har Socialstyrelsen kritiserat. Enligt socialtjänstlagen får en kommun begära att den som har försörjningstöd ska delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet.

Socialstyrelsen betonar dock att socialtjänsten måste samråda med arbetsförmedlingen i varje enskilt fall, och att kommunens verksamhet måste stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten ska också utformas "med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar."