Lägret också kurs för nya ledare

Sjöbo Artikeln publicerades

Samtidigt som ridlägret på Jydarpsgården hålls också en kurs för idrottsledare.

Kursen arrangeras av Skåneidrotten, och är en fyradagars ledarkurs med inriktning på funktionshinder. Syftet är att öka kunskapen om hur man kan integrera funktionshindrade i idrottslivet.

– Det handlar mycket om att minska rädslan och funderingarna hos de som är ledare, säger Lis-Lott Andersson som håller i kursen tillsammans med Stefan Molin från Skåneidrotten.

Att integrera funktionshindrade i "vanlig" idrott handlar inte om att ändra gruppens prestationsnivå, utan om att låta alla delta på sin nivå, poängterar Lis-Lott Andersson.

Att öppet kunna diskutera praktiska problem och hinder är också viktigt för att funktionshindrade ska kunna vara med i det "vanliga" föreningslivet i större utsträckning, menar hon.

– Det måste också vara okej att säga att "du kan vara med", samtidigt som man kanske får säga nej till någon. Det behöver inte vara "alla eller ingen", säger Lis-Lott. Kursen lockar ledare från vitt skilda idrotter: handboll, fotboll, ridning och simning är representerade bland det tiotal ledare som är på plats i Jydarp.

I och med att ridlägret pågår samtidigt kan kursdeltagarna vara med och på ett smidigt sätt se på hur det rent praktiskt fungerar när människor med funktionshinder deltar tillsammans med andra.Ulrika Wangel