Lättnad bland dem som protesterat

Sjöbo Artikeln publicerades

Att Högestad & Christinehof skrotar sina vindkraftplaner gläder alla som engagerat sig i protesterna. Dialog funkar. Det finns lärdomar att göra här, säger Martin Stoltze, en av förgrundsfigurerna.

Martin Stoltze tillhör kärnan i protestgruppen som haft flera möten med Fredric Piper om vindkraftsatsningen. Han förklarar att utfallet var väntat.

- Ja, det var det. Vi är lättade, men det var väntat. Under alla möten vi har haft med Högestad & Christinehof har vi känt att man har lyssnat på våra argument, säger Martin Stoltze.

Han ger Högestad & Christinehof beröm bland annat för sitt långsiktiga skogsbruk, men säger att planerna på de höga vindkraftverken verkligen förvånade honom.

- Men nu har den här stora markägaren återigen visat en klok sida, och lyssnat på alla som protesterat.

Martin Stoltze säger att protestgruppen medvetet lagt sig vinn om att hålla en schysst ton i diskussionerna.

- På så vis tror jag nog att man kan säga att det här är ett lite ovanligt samråd, och jag hoppas att det kan inspirera andra att lösa konflikter. Vindkraft är också en sådan fråga som vi måste få bättre regionalt och nationellt grepp om, för vi vill inte ha små lokala krig om varje etablering. Nu har inte detta varit ett krig – vi har fört samtal som har lett någonvart – men det är så lätt att sådana här glesbygdsfrågor leder till långvariga grannfejder som ingen vill ha, säger Matin Stoltze.