Marken vid gamla Lantmännen måste undersökas

Sjöbo Artikeln publicerades

Det behövs en ordentlig undersökning av föroreningar i marken på gamla Lantmännenområdet där det planeras för bostäder, fastslår miljö- och byggnadsförvaltningen i Sjöbo. Och allra bäst vore det om man samtidigt passade på att undersöka marken även på andra sidan järnvägen, anser miljöenheten.

SJÖBO. När det i våras gjordes en översiktlig undersökning av marken på gamla Lantmännenområdet i centrala Sjöbo visade det sig att det verkar finns en del föroreningar av bland annat tungmetaller. Nu har miljö- och byggnadsförvaltningen kommit med ett föreläggande om vilka provtagningar som krävs på de två fastigheterna Viljan 9 och Viljan 11, för att få en noggrannare bild av vilka föroreningar som eventuellt kan finnas kvar från tidigare verksamheter i området.

Det handlar bland annat om att ta markprover och grundvattenprover på fem respektive tre platser. Undersökningarna ska enligt föreläggandet utföras av en oberoende konsult, och rapporten om undersökningen ska vara inlämnad till miljöenheten i Sjöbo senast om knappt ett år, sista juni 2012.

Anders Lindén, förste miljöinspektör i Sjöbo, menar att den tiden är ganska väl tilltagen – och anledningen till att man valt att sätta en tid så pass långt fram är att det då finns möjlighet att hinna komplettera med undersökningar även på andra ställen i närheten – som till exempel Trelleborgsfastigheten.

-Det blir billigare om man tar ett helhetsgrepp, och passar på att undersöka större delar av området runt gamla järnvägen när man ändå har en grävmaskin igång, säger Anders Lindén.