Misstänkt slagg kräver nya prover

Sjöbo Artikeln publicerades

Det finns områden inom före detta bruket som kan antas vara förorenade. Därför krävs det nya markundersökningar.

Miljö- och byggnadsnämnden slog fast att Purus måste ta fram en plan för provtagning av marken.

Det var i februari som nuvarande ägaren Leny hittade misstänkt slagg från gjutjärnsproduktion på två ställen i samband med rivning och grävning på området.

Tungmetaller

Det finns misstankar om att marken kan innehålla förhöjda halter av kolväten och tungmetaller. I slaggen har det påträffats vad som liknar små glasstenar. Just sådana bildades efter vad man känner till i samband med produktionen av gjutjärn.

Enligt tidigare uppgifter samlades slaggen och fördes till vad som numer är marknadsplatsen. Undersökningar där har också påvisat förhöjda halter av såväl kolväten som tungmetaller.

Nu ser det emellertid ut som om slagg även kan ha lagts inom bruksområdet närmast Södergatan.

Täckta med betong

Fynden av slagg har skett i den nordvästra delen av området nära såväl Södergatan som Lilla Östergatan.

Att de aktuella delarna inte undersökts tidigare beror på att de varit täckta med betong. Därför kom de aldrig att ingå i den markundersökning som genomfördes under fjoråret i samband med att Purus lämnade lokalerna och fastigheten såldes till Leny.

Purus har nu tre veckor på sig att ta fram en provtagnings- och tidsplan.