Möte om omtvistade kraftverk

Sjöbo Artikeln publicerades

Risken för bullerstörningar och sänkta fastighetspriser var några av de frågor som kom upp när det på måndagen hölls offentligt möte om de planerade vindkraftverken i Klamby.

Å ena sidan frustrerade fastighetsägare som inte vill ha 140 meter höga vindkraftverk till nya grannar. Å andra sidan Eolus Vind AB:s representanter och markägare på vars mark de tänkta verken ska stå. Någonstans däremellan länsstyrelsen och dess miljöprövningsdelegation. Avståndet mellan deltagarna i gårdagens offentliga möte de två planerade vindkraftverken strax öster om Klamby kändes ibland mycket stort.

Sedan Eolus Vind AB för ett par år sedan i samarbete med två markägare började planera för vindkraftverk strax öster om Klamby har planerna väckt protester i grannskapet.

Oro för djurliv

Det har bland gällt störningar i form av buller och risk för sänkta fastighetspriser. Oro för hur fågel- och djurlivet ska påverkas om de två 140 meter höga vindkraftverken byggs har också uttryckts.

En av de mest aktiva i protesterna har Klambybon Knut Eldh, som representerar ett stort antal fastighetsägare i trakten, varit. Och under mötet vars första del hölls på Bjärsjölagårds slott tog han upp både de ämnen som varit mest diskuterade hittills och en hel del andra – till exempel var de utlovade erbjudandena om att bli delägare i vindkraftverken tagit vägen.

- Vi kan inte komma med något erbjudande förrän vi har ett tillstånd, sa Anna Gunnarsson från Eolus Vind AB.

Hon fick svara på stundtals tuffa frågor om hur bullergränserna ska hållas – genom att verkens effekt stryps något– och mycket annat. Knut Eldh ifrågasatte bland annat om marken där kraftverken ska byggas är rätt klassad.

En fråga från en annan granne gällde om det finns risk för strålning från verken – vilket det inte gör, enligt Anna Gunnarsson.

- Strålningen från till exempel datorer är mycket högre.

När den första delen av mötet var klar blev det under eftermiddagen blev det syn på platsen. Från två olika platser i och i närheten av Klamby tittade man på verkens tilltänkta placering.

Efter mötet och synen på platsen i går ska det nu skrivas protokoll från mötet. Om miljöprövningsdelegationen anser att det behövs fler kompletterande uppgifter från något håll ska de uppgifterna också in, innan beslut om vindkraftverken kan fattas. När det gäller Eolus Vind AB:s vindkraftverk vid Alestad och Hårderup – för vilka det hölls offentligt möte i våras – krävdes till exempel en komplettering från Teracom om hur eventuella problem med tv-sändningarna ska hanteras.

Stefan Fahlstedt som handlägger ärendena på länsstyrelsen räknar med att det blir beslut i miljöprövningsdelegationen i höst om både Klamby och Hårderup/Alestad.

- Men det finns inte några tider bestämda ännu för när miljöprövningsdelegationen ska ta upp de ärendena.