Nytt möte om biogasplaner

Sjöbo Artikeln publicerades

Någonstansi trakterna kring kring Näsby, Eggelstad eller Lövestad vill Biogas Färs vilja ha sin planerade biogasanläggning. Föreningen som vill etablera tillverkning av biogas ur flytgödsel i Sjöbo kommun skanu snart hålla ett nytt informationsmöte för intressenter och möjliga delägare.

När Biogas Färs skulle hålla informationsmöte om sina planer på biogasproduktion i Sjöbo kommun i början på december snöade mötet in. Nu gör man ett nytt försök.

Vid träffen ska intresserade och de som redan är involverade i Biogas Färs få veta mer om föreningens planer på en biogasanläggning i kommunen där gödsel från traktens lantbruk ska rötas till biogas, som sedan kan förädlas till fordonsgas.

Av den utredning föreningen låtit göra framgår bland annat att de stora frågorna för föreningen nu är att lösa frågan om placering och finansiering av den framtida anläggningen – en anläggning blir enligt Biogas Färs mer ekonomiskt än flera.

Enligt föreningens sammanställning bör anläggningen ur transportsynpunkt helst ligga någonstans kring Näsby-Eggelstad-Lövestad. Och tanken är att den framtida verksamheten ska drivas i form att ett aktiebolag.

Mötet om biogasplanerna hålls den 17 januari klockan 19 på Tolånga 17, uppger Lars Sjöholm från Biogas Färs.