Ökade kostnader för sanering i Vollsjöån

Sjöbo Artikeln publicerades

Det behövs ytterligare tillskott för att täcka kostnaderna för sanering av diesel i Vollsjöån. Trots att det nu gått åtta månader sedan utsläppet upptäcktes har källan inte hittats.

I oktober gavs klartecken att använda 100 000 kronor från kontot för oförutsedda utgifter till arbetet att rena ån.

Nu kommer begäran om ytterligare 100 000 kronor. Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott ställt sig bakom är att ta summan från samma konto.

– Om vi får reda på vem som är skyldig finns det en möjlighet att kräva tillbaka pengarna, säger arbetsutskottets ordförande Stefan Lundgren (M).

Sipprar disesl

Han konstaterar att läget är oförändrat. Det sipprar fortfarande ut diesel men kommunen har inte kommit längre i sökandet efter källan.

Det finns dock misstankar om vilket område dieseln kommer ifrån. Kanske finns det okända nergrävda tankar som hittills undgått upptäckt.

– Vad jag förstått har de sett att det är diesel med rapsolja vilket gör att det inte kan vara en riktigt gammal tank.

Från miljöhåll varnas för att kostnaden för sanering och provtagning kan komma att öka ytterligare eftersom källan inte påträffats.

Malmös vatten

Det var i mars som det upptäcktes diesel i Vollsjöån i närheten av Vollsjö by. För att förhindra att utsläppet fördes vidare till Vombsjön och Malmös dricksvattentäkt sattes ett flertal åtgärder in.

Bland annat placerade man ut länsar i ån och det sattes även ner ett mobilt reningsverk.