Oklara föroreningar i gödselbrunn

Sjöbo Artikeln publicerades

Kommunen har nu fått provsvar från slammet i en gödselbrunn som innehavaren misstänker har utsatts för sabotage.

Det var när kommunen i samband med ett ägar- byte på en gård i Sjöbo kommun som inspektörerna kände en diesellukt. Lukten visade sig komma från en gödselbrunn där det också fanns en mörk fläck på svämtäcket, det fastare torkade lagret ovanpå flytgödseln.

Säljaren av gården, som är ansvarig för gödselbrunnen och gödseln i den som var tänkt att spridas på åkrar, gjorde en polisanmälan av föroreningen eftersom det från säljarens sida fanns misstankar om att utsläppet var ett sabotage.

Från kommunens sida tog man prover på de misstänkta föroreningarna. Och i torsdags kom svaren in till kommunen – svar som inte ger något definitivt svar på om det var just diesel det rör sig om, eller någon annat.

– Men det är helt klart föroreningar som inte ska vara där, säger miljöinspektör Carina Ekelund vid Sjöbo kommun.

Provsvaren visade bland annat på höga halter av alifater, en typ av kolväten, och varierande halter av ett stort antal andra kemikalier.

Kommunens miljöenhet kräver nu att den ansvarige för gödselbrunnen – som är av modell större på tusentals kubikmeter – anlitar en konsult för att avgöra hur stor omfattning föroreningarna i gödselbrunnen har. Det är i sin tur avgör för hur gödseln kan hanteras – om icke förorenade delar kan spridas eller om allt måste kasseras.

– Det är ju viktigt att veta hur stor spridning det här har i gödselbrunnen, om det är avgränsat till en del av gödselbrunnen eller har större spridning, säger Carina Ekelund.