Olycksdrabbad korsning byggs inte om nästa år heller – ströks av besparingsskäl

Sjöbo Artikeln publicerades
Sikten är dålig i  korsningen Lilla Norregatan-Lillgatan. Här rör sig både äldre och handikappade, på väg till Kärnan och Örnen, och barn på väg till Emanuelskolan.
Foto: Sprisse Nilsson
Sikten är dålig i korsningen Lilla Norregatan-Lillgatan. Här rör sig både äldre och handikappade, på väg till Kärnan och Örnen, och barn på väg till Emanuelskolan.

Den olycksdrabbade korsningen vid Kärnan byggs inte om nästa år heller.

Ännu en gång skjuts åtgärderna upp av besparingsskäl.

För två veckor sedan skadades en cyklist i korsningen Lillgatan-Lilla Norregatan, och det är inte första gången cyklar och bilar kolliderar här. Förra året inträffade två cykelolyckor på samma plats.

– Jag ser incidenter nästan dagligen, säger John Persson, som är vaktmästare på Kärnan.

Även på kommunens tekniska förvaltning är man medveten om problemet.

– Det är en olycksdrabbad korsning, statistiken talar sitt tydliga språk. Och det är angeläget att göra om den, säger Christel Wohlin, enhetschef på gatukontoret.

Enligt planerna skulle området runt Kärnan göras mer trafiksäkert 2017 - både för barnen som cyklar till Emanuelskolan och för de äldres som besöker Kärnans dagcentral.

Ombyggnaden sköts upp till 2018, men när kommunen begärde in anbud räckte inte de sex miljoner kronor som var avsatta. Minst nio miljoner skulle det kosta, visade det sig, och därför sköts alltsammans upp till 2019.

– Det låg åtta miljoner kronor i budgeten för 2019, men nu har de tagits bort. Det blev en besparing igen, konstaterar Christel Wohlin.

Nu vet hon inte när ombyggnaden kan bli verklighet.

– Det sägs att ekonomin kommer att vara dålig tre år framöver.

Som vaktmästaren rör sig John Persson mycket i området kring Kärnan.

– Det här måste vara Sjöbos farligaste korsning, eftersom sikten är så skymd, säger han.

– Bilarna som kommer från Norregatan får ofta upp farten innan de kommer till korsningen. Det finns också bilister som kör mot enkelriktningen.

Christina Svensson och Siv Ljung tycker att korsningen Lillgatan-Lilla Norregatan är farlig, bilarna har dålig sikt och trafiken är ofta tät.
Foto: Sprisse Nilsson
Christina Svensson och Siv Ljung tycker att korsningen Lillgatan-Lilla Norregatan är farlig, bilarna har dålig sikt och trafiken är ofta tät.

När YA besöker platsen kommer Siv Ljung förbi i sin rullstol. Hon bor på Lillgatan, mittemot Kärnan.

– Jag har bott här i fem år, och den här gatan är mycket trafikerad. I början cyklade jag - men det vågade jag inte fortsätta med, berättar hon.

Christina Svensson, som jobbar på Kärnan, kör rullstolen. Hon håller med om att korsningen är farlig.

– När man kommer från Lilla Norregatan ser man inte om det kommer någon från höger, på Lillgatan, säger hon.

Att gå med rullstol längs Lilla Norregatan mot centrum kan också vara besvärligt. Det står alltid bilar parkerade längs gatan, och ofta får vare sig en rullator eller rullstol plats innanför bilarna.

Längs Lilla Norregatans ena sida ska det, enligt planerna, byggas en gång- och cykelväg, och parkeringen förbjudas.
Foto: Sprisse Nilsson
Längs Lilla Norregatans ena sida ska det, enligt planerna, byggas en gång- och cykelväg, och parkeringen förbjudas.

Fakta

Ombyggnaden

Lilla Norregatan enkelriktas mellan Strömgatan och Kärnan.

Gång- och cykelbanor byggs längs Lilla Norregatan och Lillgatan.

Parkering längs Lilla Norregatan förbjuds.

Korsningen Lilla Norregatan-Lillgatan görs upphöjd, liksom korsningen Lillgatan-Norregatan.

Nya parkeringsplatser skapas vid Rosentorget, mot Köpmangatan.

Visa mer...