Ovanligt het debatt om besparingar

Sjöbo Artikeln publicerades
Cecilia Olsson-Carlsson (S).
Foto:Matz Jönsson
Cecilia Olsson-Carlsson (S).

Det märks att ett valår närmar sig även i Sjöbo. Onsdagskvällens fullmäktigedebatt om besparingar blev ovanligt het.

Både skolan, vården, kulturen och fritidssektorn ser ut att spränga sina ramar i år, och nämnderna får därför i uppdrag att spara mer. Men vägen till det beslutet var lång.

Oppositionsrådet Cecilia Olsson-Carlsson (S) påminde om att fullmäktige tidigare krävt att få veta vilka konsekvenser årets besparingar får.

– Vi ville se en konsekvensanalys i delårsrapporten. Men det fick vi inte, menade hon, och sa nej till kravet på nämnderna att hålla igen.

Lucas Lennartsson (V) tyckte att det var "på gränsen till oansvarigt" att det inte gjorts någon konsekvensanalys. Att spara på förskolorna är inte att satsa på framtiden, menade han.

– Det är bättre att satsa på förskolebarnen än på utjämningsreserven.

På den borgerliga sidan försvarade Lars Lundberg (KD) majoriteten.

– Det är viktigt att kostnaderna inte stiger mer än intäkterna, sa han.

Han ville också ge Olsson-Carlsson en "läxa".

– Vad blir konsekvenserna om vi inte klarar att hålla budgeten, undrade han.

Olsson-Carlsson betackade sig för läxan, och påpekade att det finns pengar i kassan; 77 miljoner i utjämningsreserven.

Lars Lundberg fortsatte dock att ge oppositionsrådet läxor: denna gång om att kostnaderna stiger mer än intäkterna till år 2020.

Jörgen Jönsson (C) gav en känga åt S-regeringen, och sa att i Sjöbo har man ett annat sätt att ta hand om ekonomin än att "bara låna pengar".

Christer Hovbrand (S) tyckte till sist att det var "bedrövligt" och "nonchalant" att de borgerliga nämndsordförandena inte förklarade sig om varför inte nämnderna gjort några konsekvensanalyser.

Sverigedemokraterna ville, precis som de rödgröna, stryka uppmaningarna till nämnderna om återhållsamhet, men även lägga till ett eget yrkande om att nu begära in konsekvenser till nästa rapport.

– Frågan är vad det beror på att nämnderna inte kan hålla sin budget. De kanske har fått för snava ramar från början? menade Mariana Ramelius (SD).

Frågan ledde till omröstning, som slutade med siffrorna 25-14. Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sjöbopartiet röstade för att nämnderna skulle uppmanas att spara mer. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet sa nej. Sverigedemokraterna ville se sitt eget förslag vinna - men och la ner sina röster när frågan kom att stå mellan de rödgrönas och de borgerligas.