Överraskande vändning i budgetdebatt – det blev inget beslut

Sjöbo Artikeln publicerades
Carl-Anders Lillås (KD) stod för kvällens bomb, när han begärde att budgetbeslutet skulle skjutas upp – och fick igenom sitt förslag, med hjälp av Sverigedemokraterna.
Foto: Britt Risberg
Carl-Anders Lillås (KD) stod för kvällens bomb, när han begärde att budgetbeslutet skulle skjutas upp – och fick igenom sitt förslag, med hjälp av Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak på onsdagskvällens fullmäktige.

Till de andra partiernas förvåning krävde Carl-Anders Lillås (KD) att hela budgeten skulle skjutas upp – och han fick igenom sitt förslag.

Politiker och tjänstemän hade bullat upp för en lång kväll med heta diskussioner.

Mötet började redan klockan fem på eftermiddagen, kaffe och smörgåsar var beställda till pausen och på borden låg energirika mellanmål som ledamöterna utrustat sig med för att klara kvällen.

Därför blev det först alldeles tyst i salen, när Carl-Anders Lillås (KD) begärt ordet och förklarat sin syn på saken:

– Det är så mycket som är osäkert i prognoserna för nästa år, och tiden har varit alltför knapp för oss att göra en budget. Det har hänt mycket, och så sent som i går fick vi veta att pensionskostnaderna kommer att öka med fyra miljoner, sa han – och krävde att oppositionspartierna skulle få mer tid att arbeta fram budgetförslag.

Roland Wiking (S) krävde att få veta vad som var den exakta orsaken till att budgeten skulle skjutas upp, och Magnus Weberg (M) påpekade att den nya pensionsprognosen gäller för 2018, inte 2019.

Carl-Anders Lillås förklarade att det var pensionskostnaderna som var den främsta orsaken, och att han menade att de även riskerade att stiga mer än prognosen nästa år.

Fullmäktiges ordförande, Thomas Quist (M) frågade ledamöterna om budgetbeslutet skulle skjutas upp – återremitteras – och tyckte sig höra att fullmäktige sa nej.

Carl-Anders Lillås krävde dock omröstning, och det visade sig att han hade alla kristdemokrater och alla sverigedemokrater bakom sig. Tillsammans samlade de 17 röster – eller 35 procent av fullmäktige. Och det är tillräckligt för att en återremiss ska gå igenom, enligt kommunallagen räcker det med att en tredjedel av ledamöterna kräver det.

Att de övriga 32 röstade emot hjälpte inte.

Thomas Quist reagerade starkt på beslutet.

– Jag hoppas ni vet vad ni ger er in på, dundrade han till Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Nu kommer kommunen inte att ha någon budget, kommunen riskerar att stå stilla. Frågan hinner inte komma upp till nästa möte den 19 december, och sedan har vi inget fullmäktigemöte förrän i februari, sa han.

Sedan fullmäktige malt igenom ytterligare nio punkter, utan några diskussioner, och förrättat val av ombud till SKL:s kongress, verkade dock politiker och tjänstemän ha hämtat sig från den första chocken.

Thomas Quist föreslog då att ett extra kommunstyrelsemöte skulle hållas och att budgeten skulle tas upp på fullmäktiges sista möte, den 19 december. Ett förslag som föll i god jord.

Till det mötet kommer troligen Kristdemokraterna att presentera ett eget budgetförslag.

På gårdagskvällens möte var det bara Socialdemokraterna och Vänstern som presenterade sina alternativa förslag till den styrande alliansens budget.