Polisen vill se skärpning på skolorna - alla misstänkta brott måste polisanmälas

Sjöbo Artikeln publicerades
Johan Sandelin, kommunpolis i Sjöbo.
Johan Sandelin, kommunpolis i Sjöbo.

En stor del av den skadegörelse som sker på skolorna polisanmäls inte.

Nu vill kommunpolisen Johan Sandelin se en ändring - och uppmanar skolorna att skapa rutiner för polisanmälningar.

– Det är klart att om inte händelserna anmäls, då kan man säga att man inte har några problem, Men det hjälper inte att sopa dem under mattan, säger Johan Sandelin.

Då och då kommer det anmälningar om klotter, skadegörelse och stölder på skolorna. Ibland kommer anmälningarna långt efter att brotten upptäckts - ibland kommer de inte alls.

– Jag vet att det finns ett mörkertal, säger Johan Sandelin.

Även om inte skolpersonalen tror att polisen kan hitta förövarna, menar han att det är viktigt att göra en anmälan.

– Det som inte anmäls har inte hänt. Finns det problem på en skola, då är det viktigt att ta reda på varför saker och ting händer och göra en handlingsplan. Om vi inte får in anmälningarna, då kan vi inte jobba med problemen, säger han.

Johan Sandelin påpekar också att polisen kan se andra sammanhang än anmälarna, och att det kan göras en koppling även till socialtjänsten.

– Och om man i något skede till exempel vill sätta upp bevakningskameror, då måste det finnas ett underlag.

Frågan om anmälningar togs upp på förra veckans möte med det lokala Brå, brottsförebyggande rådet.

– Kommunens säkerhetschef Thomas Andersson och jag är eniga om att skolorna måste skapa rutiner för anmälningar, och han har nu kontaktat skolans ledningar och upplyst om detta.

Johan Sandelin har märkt att det finns en oklarhet kring vem som ska anmäla de brott som upptäcks: om det är skolans personal, eller om det är fastighetsägaren - Sjöbohem.

– Polisen har egentligen inga synpunkter på vem som gör anmälningarna, bara de blir gjorda. Men det är uppenbart att det finns brister i rutinerna och att det måste skapas en samsyn på skolorna om hur det här ska skötas.

Johan Sandelin har försökt underlätta för personalen genom att skapa en blankett som kan enkelt kan mailas in till polisen.

– Då behöver inte anmälaren sitta i telefonkö, säger han.

De brott som inte anmäls handlar inte bara om skadegörelse och klotter.

– Det förekommer också stölder av kläder, och det är oerhört frustrerande för dem som drabbas, Johan Sandelin.