Purus svarar på frågor om förorening

Sjöbo Artikeln publicerades

Sjöbo kommun har inte riktigt varit nöjda med Purus rapport om marken på Sjöbo Bruk-fastigheten och krävt diverse förtydliganden. Nu svarar Purus med en diger lunta på nästan 20 sidor.

Tidigt i våras blev klart att Purus, tidigare Sjöbo Bruk, säljer sin fastighet vid Södergatan till fastighetsbolaget Leny. Övertagandet ska ske i månadsskiftet juli-augusti i år.

Inför köpet hade Purus låtit en konsultfirma göra en miljöteknisk undersökning, som inte visade på några föroreningar i marken.

Men miljö- och byggnadsnämnden har i flera omgångar begärt kompletteringar och förtydliganden om undersökningen. Bland annat har kommunen haft funderingar över Purus val av konsultfirma för undersökningen – Purus valde ett mindre lokalt förankrat företag.

Nu har man från Purus sida valt att i en omfattande skrivelse bemöta kommunens frågor.

– Det har känts som det funnit en viss tveksamhet från kommunen när det gäller undersökningen, och därför har vi valt att nu göra den här redogörelsen, säger Rebecka Spånberg på Purus. Hon har tillsammans med sin far Lars Spånberg, ägare till Purus sedan många år, skrivit en grundlig redogörelse för historiken kring verksamheten på Sjöbo bruk. Redogörelsen sträcker sig från mitten på förra seklet då Ankarsrums Bruk, ägt av familjen Spånberg, tog över dåvarande Sjöboverken.

En av många punkter som Purus redogör för i skrivelsen är hur man hanterat slagg och gjutsand vid verksamheten på Sjöbo Bruk.

– Kommunen hade godkänt att gjutsanden las på den dåvarande deponin på marknadsplatsen. Men det var inte Sjöbo bruk som lämnade det skrot och bråte som hittades där för några år sedan när vägen byggdes om. Vår uppfattning är att kommunen hade svårt att hindra allmänheten från att dumpa saker där som inte kom från Sjöbo bruk, säger Rebecka Spånberg.

Purus skrivelse kom in till miljökontoret i Sjöbo i går.

– Vi har inte hunnit titta på den än. Men vi ska sätta oss tillsammans med länsstyrelsen och titta på den, och se om den ger svar på det vi vill veta eller om det krävs ytterligare undersökningar, säger miljöinspektör Carina Ekelund på Sjöbo kommun.