Risk att hel by blir utan dricksvatten - nu införs restriktioner

Äsperöd Artikeln publicerades

De som bor i Äsperöd ombeds nu vara restriktiva med att använda vattnet. Från och med fredagen får vatten endast användas för hushållsbehov.

Värmen har gjort att vattenuttaget i Äsperöd, som på andra ställen, ökat markant den senaste tiden.

Nu säger kommunen att det lett till en ohållbar situation då vatten fortfarande måste köras från Sjöbo till Äsperöd för att täcka behovet.

Nu krävs omedelbara åtgärder för att dricksvattnet inte ska ta slut och byborna ombeds bara använda vatten för det mest nödvändiga. Bevattning, påfyllning av pooler och tvätt av bilar får inte ske.

Problemen har funnits i flera år och kommunen arbetar nu med att färdigställa en ny överföringsledning för vatten från Lövestad till Äsperöd. Den beräknas bli klar nästa år. Detta under förutsättning att det inte blir några överklaganden när det gäller sträckningen.

Restriktionerna gäller inte de hushåll som har egen brunn.