SD ville stoppa temadagar mot rasism

Sjöbo Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna anser inte att det finns någon rasism i skolan i Sjöbo. Därför behöver eleverna heller inte ha temadagar i ämnet. Men deras förslag led stort nederlag på fullmäktige och nu är det också klart att ungdomsrådets projekt får en fortsättning.

Det var i höstas som det kommunala ungdomsrådet genomförde två temadagar i samarbete med projektet Makt - Mer antirasism kommunalt tack!

Deltog gjorde främst eleverna i årskurs åtta. Även de politiska partierna var inbjudna att skicka representanter till dagarna.

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att kommunens samarbete med ungdomsrådet bör avbrytas gällande just Makt-projektet.

I ett yttrande över motionen skriver förvaltningschef Eva Liljekvist- Borg att de tycker att projektet föll så väl ut att det bör bli ett årligt inslag.

När ärendet dök upp på kommunfullmäktiges möte i onsdags bildades en enhetlig front mot Sverigedemokraterna som dock fick stöd av Sjöbopartiet.

Lars-Wilhelm Larsson (SD) inledde med att säga att det inte finns någon vits med att använda två hela skoldagar till att diskutera rasism eftersom det problemet inte finns i skolan i Sjöbo.

-Jag tycker dagarna mest var flum. Det här är bara en form av panik för att Sverigedemokraterna fått bra resultat i skolvalen.

Uttalandena fick flera ledamöter i fullmäktige att reagera.

-Det är kanske så att man inte förstår problemet. Sen handlade dagarna inte enbart om rasism. De omfattade även homofobi, kvinnokamp och intolerans mot andra religioner. Jag tycker det är ett bra projekt som bör stöttas, sa Lucas Lennartsson (V).

För det inlägget fick han stöd av Tina Johnsson (M) som även fungerar som demokratilots för ungdomsrådet.

-Jag håller med Lucas. Dessutom står det i läroplanen att skolan ska jobba med de här frågorna.

Tina Johnsson tycker det är en självklarhet att projektet ska fortsätta även om hon håller med om att det finns saker som kan förbättras.

Beslutet blev att avslå Sverigedemokraternas motion. För att alla partier skulle få bekänna färg begärdes votering. Förutom Sverigedemokraterna var det enbart Sjöbopartiet som stödde motionen.

Pia Almgren (SJP), Fredrik Jönsson (FP) och Anne-Christine Kullgren (M) avstod från att rösta.

Dagen före fullmäktige hade ungdomsrådet möte och utsåg då nya representanter som ska fortsätta arbeta med projektet. I och med att politikerna sedan gav grönt ljus är det definitivt klart att det blir nya aktiviteter på temat.

-Det kommer att bli en uppföljning under kommande läsår. Om det sedan blir redan i höst eller i vår får vi se, säger Tina Johnsson.