Sjöbo klättrar uppåt på skolrankning

Sjöbo Artikeln publicerades

Sjöbo klättrar på årets upplaga av Lärarförbundets rankning. Det område där Sjöbo hamnat klart bättre är låg sjukfrånvaro hos lärarna. Men Lärarförbundet lokalt är tveksamma till om det skett en förbättring.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Totalt hamnar Sjöbo på plats 111 av landets 290 kommuner. Det är ett positivt steg uppåt gentemot senaste mätningen då Sjöbo låg på plats 139.

Resultatet baseras på den genomgång som Lärarförbundet gjort av 13 olika punkter med anknytning till skolan. Det handlar såväl om elevernas betyg som lärartäthet, lärarnas löner och vilka resurser som avsätts till förskola/skola.

Det område där Sjöbo förbättrat sig mest gäller friskheten hos lärarna. Kommunen hamnar på plats 29 i hela landet, ett hopp uppåt med mer än hundra platser.

Skolchef Jeanette Willby säger att kommunen jobbar hårt med att minska sjukfrånvaron och sjukskrivningar.

Per Skoog, vice ordförande för Lärarförbundets avdelning i Sjöbo, ställer sig undrande till resultatet.

– Det är inget vi känner igen. Vi ska titta närmare på hur de har räknat. Det kan vara så att resultatet för andra orter försämrats.

Per Skoog säger att det är lite lurigt att undersökningen bara baserar sig på förhållandet till andra orter. Den svarar inte på frågan om den egna kommunen blivit bättre eller sämre än året innan.

Ett område där Sjöbo ligger långt ner är andelen lärare inom förskola och skola med pedagogisk högskoleexamen respektive lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Det var visserligen värre för några år sedan men vi ligger fortfarande lite efter även om vi har bättre kvalitet i ledarskapet i dag, säger Per Skoog.

Jeanette Willby upplever att behörigheten är högre denna hösten än under fjoråret vilket undersökningen baserar sig på.

– Men här har vi en utmaning i att rekrytera och behålla behöriga lärare.

Det sämsta resultatet för Sjöbo gäller andelen elever som fullföljt gymnasiet inom tre år. Här hamnar Sjöbo så långt ner som på plats 254 av 290.

Både Jeanette Willby och Per Skoog är glada över att den totala placeringen för Sjöbo förbättras.

– Vi har klättrat 28 platser. Det är roligt att vi hamnar högt när det gäller elevernas meritvärde eftersom vi jobbar oerhört med lärandet och det är bra det belönar sig, säger Jeanette Willby.

Hon konstaterar att Sjöbo bara för några år sedan låg på plats 267 och en förklaring till utvecklingen är att elevernas resultat förbättrats.

Fakta

Placeringar för Sjöbo

Totalt: 111 (av 290)

Resurstilldelning: 246

Lärartäthet: 202

Friska lärare: 29

Lön: 66

Behöriga lärare: 211

Meritvärde elever årskurs 9 efter förutsättningar: 45

Visa mer...