Sjöbopartiet utesluter inga samarbeten – men står fast vid folkomröstningen

Sjöbo Artikeln publicerades
Johan Söderlin (SJP)
Foto: Matz Jönsson
Johan Söderlin (SJP)

Nästa vecka startar samtalen mellan partierna om hur Sjöbo ska styras de kommande fyra åren.

Johan Söderlin (SJP) tycker att en majoritetslösning vore bäst för Sjöbo – men han håller fast vid att kommunen ska säga nej till flyktingmottagning.

Kommunalrådet Magnus Weberg (M) och ett par av hans partikamrater kommer att hålla samtal med de andra partierna, ett efter ett.

– Jag utesluter inga lösningar innan vi har hållit de samtalen, säger Magnus Weberg, som även är öppen för både minoritets- och majoritetsstyre.

Alliansen och Sjöbopartiet, som i dag styr Sjöbo, har inte längre majoritet i nya fullmäktige. För att få den röst som saknas skulle Miljöpartiets enda mandat räcka. Jan Friheden (MP) kan dock inte tänka sig ett samarbete med Sjöbopartiet - så länge de står fast vid resultatet av folkomröstningen 1988: nej till flyktingmottagning.

Sjöbopartiets Johan Söderlin kan, å sin sida, tänka sig att samarbeta med alla andra.

– Vi diskriminerar ingen. Är de invalda i fullmäktige, så ska man kunna samarbeta för Sjöbos bästa.

Han skulle helst vilja se ett majoritetsstyre.

– En minoritet är ju vad det är, det kan lyckas, men långt ifrån alltid.

Sjöbopartiet backade från fyra till två mandat i valet.

– Det är givetvis tråkigt, men man måste acceptera demokratin. Vi har haft många trogna väljare i hög ålder, så vi har väl lite samma problem som Socialdemokraterna på riksplanet - våra väljare är utdöende.

Enligt Johan Söderlin håller Sjöbopartiet fast vid valresultatet från 1988 - även om flyktingmotståndet är något som partiet tonat ner på senare år.

– Jag tycker det är en självklarhet att vi står fast vid det. Folkomröstningen var ju en demokratisk process.

Han menar att kommunen också borde sluta ta emot flyktingar.

– Om det inte är kvotflyktingar. Det är en helt annan sak, dem ska vi ta hand om, säger Johan Söderlin.