Stressen gör lärarna sjuka – 83 procent vill lämna skolan

Sjöbo Artikeln publicerades
Stressen har ökat på Färsingaskolan, enligt den enkät som Lärarnas Riksförbund genomfört.
Foto: ERIK G SVENSSON
Stressen har ökat på Färsingaskolan, enligt den enkät som Lärarnas Riksförbund genomfört.

Den ökade stressen på Färsingaskolan börjar leda till allvarliga hälsoproblem hos personalen, enligt en enkät som Lärarnas Riksförbund genomfört.

83 procent av lärarna säger nu att de har sökt, eller tänker söka, annat jobb den här terminen.

Att knappt hinna ta lunch, att sova dåligt på natten, att utsättas för påhopp från elever och föräldrar. Så ser vardagen ut för många lärare på Färsingaskolan, enligt den enkät som gjordes för två veckor sedan.

97 procent av de drygt 30 lärarna har medverkat i enkäten och bilden är tydlig: arbetsbelastningen har ökat och många upplever långvariga symptom på stress.

Fakta

Så mår lärarna

63 procent tycker att arbetsbelastningen det här läsåret är ”mycket tung”.

76 procent tror att den nuvarande arbetsbelastningen kommer att påverkan hälsan negativt.

17 procent har tid att ta 30 minuters lunch varje dag.

63 procent upplever att de har sömnrubbningar.

43 procent har tre eller flera långvariga symptom på stress.

Visa mer...

Enligt Lärarnas Riksförbund finns det också en klar koppling mellan de nedskärningar som gjorts på skolan, och de hälsoproblem som kommer fram i enkäten.

De flesta lärare på skolan har fler mentorselever och mer undervisningstid i dag än för ett år sedan. Det är bara ett fåtal som hinner ta lunch eller andra pauser varje dag.

En annan uppgift, som Lärarnas Riksförbund ser som alarmerande, är att nästan alla utsatts för verbala påhopp, och nästan hälften för fysiska påhopp från elever eller vårdnadshavare.

Situationen har lett till att en tredjedel av lärarna någon gång det senaste året sjukanmält sig på grund av stress, och mer än 80 procent haft något långvarigt stressymptom. De vanligaste symptomen är sömnrubbningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och ovanliga humörsvängningar.

”Det finns tydliga tecken på en nära förestående personalflykt”

”Personalens svar tyder på att en del av korttidsfrånvaron kan förklaras av stress. Detta brukar vara steget före mer långvariga sjukskrivningar”, skriver Lärarnas Riksförbund.

Trots den ökade stressen så tycker alla lärare som svarat på enkäten att de har en god relation med sina kolleger.

Men situationen upplevs ändå så svår att de allra flesta funderar på att byta skola eller jobb. 83 procent svarar att de tänker söka nytt jobb under terminen, eller att de redan har gjort det.

”Det finns tydliga tecken på en nära förestående personalflykt. Arbetsgivaren behöver förbereda sig på en omfattande rekryteringsinsats”, skriver Lärarnas Riksförbund i sina kommentarer.

En enkätundersökning om lärarnas arbetsmiljö på Emanuelskolan kommer också att genomföras.