Teleservice på väg växa ur sina lokaler

Sjöbo Artikeln publicerades

Ökad omsättning leder till att Teleservice nyanställer fem personer. Företaget har nu 60 anställda i Sjöbo och börjar bli trångbodda i sina lokaler.

Det senaste året har inneburit allt mer att göra. Det resulterar nu i att Teleservice söker nya medarbetare.

För närvarande finns sju platsannonser ute. Vd Claes Andersson säger att fem gäller nyrekrytering och två är för medarbetare som slutar.

– Det har gått bra för oss tvärs över alla verksamheter. Både inom kontor, data, telekom, bredband har vi haft bra tillväxt.

Claes Andersson säger att det delvis är problematiskt att hitta den personal som behövs.

– Det varierar naturligtvis men för mer tekniskt avancerade tjänster är det svårt.

Företagets framgångar för också med sig att de börjar bli trångbodda i sina lokaler på Västergatan.

Efter nyanställningarna är det nästan fullt.

Claes Andersson anser inte att läget är akut men inom den närmsta tiden måste de börja se över lokalfrågan.

Huvudkontoret ligger i Sjöbo och det är också där 60 av de runt 70 anställda arbetar.

Filialer finns i Simrishamn, Ystad och Helsingborg.

Det är emellertid inte aktuellt att etablera sig på ytterligare orter i nuläget.