Tjänstemän visste om placering av flyktingar

Sjöbo Artikeln publicerades

Kommunen visste om att andra orter placerade flyktingar på campingen i Sjöbo och hade godkänt det. Det säger arrendatorerna Eva och Mats Nilsson som tycker att kommunen hanterat frågan om eventuellt vinterstängd camping på ett dåligt sätt.

Eva och Mats Nilsson är besvikna över att kommunen inte hört av sig till dem under debatten om att eventuellt vinterstänga campingen från mitten av september.
Foto: Matz Jönsson
Eva och Mats Nilsson är besvikna över att kommunen inte hört av sig till dem under debatten om att eventuellt vinterstänga campingen från mitten av september.

Eva och Mats Nilsson arrenderar campingen i Oran av kommunen sedan 2014. De tycker att samarbetet med avdelningen för kultur, turism och fritid fungerat bra.

Åtminstone fram till början av 2018. Därefter har missnöjet ökat i takt med att debatten om campingen ska vara stängd delar av året intensifierats.

– Jag retar mig på att de inte hört av sig till oss, säger Mats Nilsson.

– Det var först när vi själva frågade om hur det gick med nya upphandlingen som vi fick reda på att det fanns ett förslag om att bara ha campingen öppen halva året, inflikar Eva Nilsson.

Arrendatorerna är också förbryllade över den debatt som uppstått bland politikerna om att andra kommuner placerar flyktingar på campingen.

– Vi har fått ja till detta från Sjöbo kommun, säger Mats Nilsson.

De berättar att det började med att Sjöbo placerade flyktingar där men det gick inte väl.

– Det slutade med strul och vi fick totalrenovera en stuga, säger Eva Nilsson som också pekar på att kontakten med kommunen när det gällde placeringarna inte fungerade.

– Vi hade möte med Magdalena Unosson (avdelningschef för kultur, turism och fritid) och fick då reda på att vi i stället fick hyra ut till kommuner där det fungerade.

Då var det framför allt Malmö som placerade flyktingar i Sjöbo.

I slutet på förra året hörde Staffanstorp av sig och Eva Nilsson säger att kontakten med Staffanstorp fungerat bra. Sen har hon förståelse för kommunens åsikt att de i förhand vill veta om det kommer barn till byn som ska gå i skolan här.

Arrendatorerna säger att sedan i februari/mars har Sjöbo kommun på nytt hyrt en stuga som de har till tillfälligt boende för flyktingar.

Oavsett vad andra kan ha känt till så vidhåller kommunalrådet Magnus Weberg (M) att han inte varit insatt i uthyrningen till andra orter.

– Jag har inte känt till det.

Borde personal inom kultur/fritid informerat dig?

– Nej, de har sitt politiska organ i utskottet för kultur, tillväxt och fritid där Ulrika Axelsson är ordförande.

Utskottet lyder under kommunstyrelsen vars ordförande är Magnus Weberg.

– De har vissa saker på delegation.

Kommunen har som skäl till att föreslå en stängning av campingen halva året pekat på att det är för många som är mantalsskrivna där. I nuläget 48 personer.

Både politiker och tjänstemän har poängterat att det ska vara ett rekreationsområde och inte ett bostadsområde.

Eva Nilsson säger att det må stämma att det är 48 som har skrivet sig där men hon tror att det bara är 25 personer som i verkligheten bor där året om.

– Vi är djupt besvikna över det som skett och det kommer att bli dystert här vid Oran om det blir en stängd camping.

 

Bakgrund

Campingen

Under 2018: Ny upphandling för att hitta campingarrendator från 2019 ska genomföras.

Februari 2018: Kommunalrådet Magnus Weberg (M) reagerar kraftigt på att andra orter som Staffanstorp placerat flyktingar på campingen i Sjöbo utan att berätta det. Han säger att blir det ingen ändring görs ingen ny upphandling utan campingen får läggas ner. Ett uttalande han någon dag senare tar tillbaka.

April 2018: Tjänstemän lägger fram förslag om att campingen bara ska vara öppen sommartid. Förslaget antas av politikerna i utskottet för kultur, tillväxt och fritid.

Maj 2018: Boende på campingen lämnar över namnlistor till kommunen som en protest mot förslaget att stänga vintertid.

Maj 2018: Politikerna i kommunstyrelsen väljer att skjuta fram sitt beslut, ärendet kommer nu upp på nästa möte den 30 maj.

 

Visa mer...