Utredning efter att barn fått i sig hjärtmedicin på förskola klar

Sjöbo Artikeln publicerades

Den förskollärare som stängdes av från sitt jobb efter att ett barn fått i sig hjärtmedicin får behålla jobbet. Nu påtalas också att övrig personal har en skyldighet att rapportera om en kollega bryter mot rutinerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var för en dryg vecka sedan som kommunen tog beslut att stänga av en anställd efter att en treårig pojke fått i sig hjärtmedicin ämnad för ett annat barn.

Medicinen stod framme på bordet när barnen skulle äta.

Förvaltningschef Richard Löfgren säger att kommunen under tiden utrett ärendet. Det har slutat med att personen nu åter är i tjänst.

– Utredningen har kommit fram till att personen brutit mot de rutiner som finns. Vi har också gjort påpekanden men personen är kvar i tjänst på förskolan.

Richard Löfgren säger att parterna varit helt överens om de fel som begåtts.

– Personen har accepterat utredningens resultat.

All medicinering på förskolorna ska ske i ett rum där enbart det barn som ska ha medicinen ska befinna sig tillsammans med personal.

Utredningen som kommunen gjort visar att incidenten i slutet av förra månaden inte var ett enstaka undantag.

– Det var inte första tillfället som det bröts mot rutinerna. Det har skett vid upprepade tillfällen.

Richard Löfgren säger att en följd av utredningen är att de pratat med såväl ledningen som personal på förskolan om skyldigheten att rapportera om någon bryter mot rutinerna.

Det har inte gjorts när det gäller medicinhanteringen på den aktuella förskolan.

– Det är något som arbetsledning och arbetstagare har att förhålla sig till.

Mikaela Sjöstedt, vars son fick i sig hjärtmedicinen, har framhållit att sonen tycker bra om förskolläraren och att det viktiga, med tanke på att det trots allt slutade lyckligt, är att förskolan ser över sina rutiner så det inte händer igen.

Efter att ha fått i sig medicinen fick Mikaela Sjöstedt ta med sig sonen till såväl vårdcentralen som lasarettet i Ystad.