Varg dödade sex av gårdens får

Sjöbo Artikeln publicerades

I helgen dödade vargen sju får på en gård i Östra Sallerup utanför Hörby. På tisdagen var det dags igen när sex tackor fick sätta livet till vid en ny vargattack på en gård utanför Fränninge.
– Jag kan inte ge några garantier på att det är samma varg, säger Krister Henriksson från länsstyrelsen.

När YA kommer fram till dödsplatsen har länsstyrelsens utsända besiktningsmän precis kunnat konstatera att det rör sig om ett vargangrepp.

– Det har varit kraftiga angrepp mot halsen och det är typiskt för vargen, säger Krister Henriksson.

Kollegan Tom Espgård skär bort skinnet längs fårets hals för att visa upp skadorna. Under käken syns två djupa hack från vargens tänder. Just avståndet mellan tänderna är ett tecken på varg - att så många som sex får dödades är ett annat.

– Vargen har kommit in under natten och dräpt får efter får. De tar ett grepp runt halsen och ruskar om. De attackerar där djuren är som mest sårbara, förklarar Krister Henriksson.

Runt omkring i hagen ligger sex får döda, blodiga och med uppsprättade magar. På många ställen runt hagen hänger stängslet löst efter nattens dramatiska attack. Vargens jakt spred sådan panik hos fåren att flera sprang rakt igenom stängslet och ut ur inhängnaden.

Av de 18 fåren i hagen dödade vargen sex stycken, medan två andra blev skadade och ska ses om av veterinär. Lars Andersson, som äger fåren, är bestört över händelsen.

– Det känns fruktansvärt. Vi är ett litet familjejordbruk och hade fåren för att ungarna skulle kunna få en bra uppväxt. Men det är inte roligt att ha får till att utfordra vargen, säger han.

Även om en vargattack inträffade bara tre dagar tidigare i Östra Sallerup, en dryg mil bort, har Lars Andersson aldrig varit rädd för vargen.

– Nej, varg i Skåne hör inte till vanligheterna så det har jag inte varit. Men det är klart att man blir det nu.

Tom Espgård från länsstyrelsen förklarar att vargen mycket väl kan återkomma, redan i natt. Därför kommer Lars Andersson ha fåren hemma, nära huset, i alla fall den närmsta tiden. Dessutom kommer han se över stängslet, där flera trådar hänger lösa.

– Det värsta nu är oron. Jag tänker på hur det kommer se ut nästa gång jag kommer ner till fåren, säger han.

Tillsammans med länsstyrelsens utsända beger sig Lars Andersson bort mot stängslet för att hitta var vargen kan ha tagit sig in i hagen. På ett ställe utmed en gärdsgård hittar de ett hål under det elförsedda trådstängslet.

– Det här är jätteproblematiskt, säger Tom Espgård och visar hålet, lagom stort för en varg att ta sig igenom.

Han förklarar att vargen aldrig hoppar över ett staket utan letar efter en möjlighet att ta sig under. Men han medger att det är svårt att ordna med en effektiv instängsling, när terrängen är så kuperad som den är.

– Teoretiskt är det väldigt lätt att stänga ute en varg, men praktiskt är det svårare, säger han.

Får som blir attackerade av varg är en allt vanligare syn i Skåne, men tisdagens attack är enligt efterforskningar den första som inträffar i Sjöbo kommun. I beteshagen tar länstyrelsens utsända salivprov från vargens bitmärken som nu ska skickas på analys. Men om vargen är densamma som attackerade får i Östra Sallerup i helgen återstår att se.

– Jag kan inte ge några garantier än. Det rör sig så många vargar i södra Sverige, säger Krister Henriksson och förklarar att man de senaste åren sett spår efter sex olika vargar i Skåne.

Lars Andersson kommer att ansöka om skyddsjakt på vargen och hoppas att den i fortsättningen lämnar hans får i fred.

– Det är inte så att jag hatar vargen. Jag är både för och emot. Men det skulle behövas jakt så att vargen blir skygg i alla fall.