Falska pass ger stora förtjänster

Skåne Artikeln publicerades

Det tar lång tid, krävs specialutrustning och millimeterprecision att förfalska ett pass så att det ser äkta ut. Trots detta är en mängd falska pass inom omlopp i EU-länderna. Sydskånska hamnar är speciellt utsatta.

Den olagliga verksamheten ger nämligen stora förtjänster. Vissa länders pass är dessutom lättare att förfalska än andras. De äldre, blåa svenska passen är attraktiva på svarta marknaden. Tyvärr återstår flera år innan de är helt ersätta men de nya passen, som har flera olika säkringar och därmed ett bra skydd mot förfalskning. - Vi har ett problem när det gäller de gamla passen. Det är svårt för att inte säga omöjligt att kontrollera om det stämmer när personer uppger sig ha blivit av med dessa pass. Det händer att vi efter en tid beslagtar det ''tappade'' passet som då gjorts om till falskpass, säger Karin Brange. - Det går att lyfta på laminatet,alltså plastskyddet, på de gamla svenska passen och förse dem med nya fotografier. - Dessutom gör passets enkla säkringar det möjligt att tillverka nya pass av denna typ som ser relativt äkta ut, säger kriminalinspektör Peter Norén, Trelleborg, som arbetar för Polisområde Södra Skåne med att lösa olika slags förfalskningsbrott. Men även om passen ofta är skickligt gjorda kan en rutinerad passkontrollant avslöja det hela. Säkringarna, alltså vattenstämplar och liknande, är kanske inte exakt som originalet. Tråden i passbokens mitt som håller samman bladen är kanske av fel sort eller löper kanske inte i de gamla hålen. - Ett annat enkelt sätt att kontrollera äktheten är att prata med passens ägare. Ibland avslöjas falska pass och illegala invandring av att personen ifråga inte kan det språk som talas i landet där passet är utfärdat, påpekar Peter Norén. Falska pass ingår som en del i människosmugglingen och ofta har berörda personer betalt allt de äger för att på detta sätt kunna komma in i landet och söka asyl. Bakom passtillverkingen och den organiserade människosmugglingen står för det mesta internationella ligor. - Den internationella verksamheten har förgreningar också till Sverige. För en tid sedan nystades ett fall upp i Malmö där ett skrädderi hjälpte till att sy om passen. Beställare av passen var några i detta sammanhang välkända personer utomlands, berättar Karin Brange.