Fredric Piper beredd att ompröva vindkraft

Skåne Artikeln publicerades

Efter grannarnas starka reaktioner säger Fredric Piper, vd på Högestad & Christinehof, att han nu är beredd att ompröva satsningen på 205 meter höga vindkraftverk vid Tjörneröd.– Vi tänker inte genomföra det här projektet till vilket pris som helst.

Inramningen för protestmötet mot vindkraftparken i måndagskväll kunde knappast vara mer idyllisk. I en glänta i skogen samlades ett 80-tal personer vid Hallamölla kvarn.

Att Verkeåns ljudliga forsande gjorde det svårt för alla att höra eller höras spelade inte så stor roll. Budskapet var tydligt nog. Ingen på det här mötet vill bli granne till Sveriges högsta vindkraftverk.

– Min familj har gjort ett medvetet val att flytta hit för den unika miljön. Det är långt till service och till kompisar, men till och med mina barn tycker att det är värt detta. För tystnaden. Ska de nu somna till det pulserande ljudet från ett vindkraftverk som är högre än Turning Torso, bara 1 500 meter från vårt hus? sa Anna Öhgren från Sillaröd.

På mötet radades mot- argumenten upp: farhågor att de boende ska drabbas av sömnsvårigheter och olika former av ohälsa, påverkan på djurliv som örnar och rara fladdermöss, och inte minst risken för dramatiskt sjunkande fastighetspriser.

Vässar argumenten

– Nu har vi turen att ha en markägare som vill ha en dialog, som välkomnar synpunkter. Då ska vi också ta den möjligheten och skicka in vad vi tycker, sa Ola Wassvik från Brostorp, en av initiativtagarna.

Varken Högestad & Christinehof eller vindkraftsföretaget HS Kraft var inbjudna till mötet.

Namnlistor cirkulerade och många tog tillfället i akt att tillsammans i grupper vässa argumenten i de personliga breven som de tänker skicka in före nästa onsdag, då samrådstiden går ut.

När YA på tisdagen träffade Fredric Piper var han väl medveten om att protestmötet ägt rum, då han träffat initiativtagarna ett par dagar tidigare.

Lite tagna på sängen

Han förklarade att man på Högestad & Christinehof är lite tagna på sängen av att opinionen mot vindkraftsetableringen i området plötsligt växt i styrka.

– Vi har haft dialogmöten om detta tidigare, för två år sedan och igen i februari i år, där vi överlag fick en positiv respons. När vi sedan hade ett dialogmöte i Andrarum i juni började vi förstå att det kanske trots allt inte är alla som ser de positiva möjligheterna i vindkraften.

Nya inkomstkällor

Fredric Piper pekar på att prognoserna för det svenska jordbruket är dystra och att Högestad & Christinehof måste hitta nya vägar för att säkra inkomster i framtiden.

– Vi är vana att tänka långsiktigt, 100–150 års framförhållning är inget ovanligt. Att då under 25 år kunna skapa bättre ekonomiska ramar genom vindbruk kändes som en bra idé för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.

Fredric Piper var under tisdagen inte beredd att säga att planerna på vindkraftparken ska skrotas.

– Nej, jag vill respektera samrådstiden och de boende som faktiskt visat intresse för att gå med som andelsägare i projektet. Men visst är det tydligt för oss att vi har misslyckats med den lokala förankringen.

– Däremot är jag tacksam för att ett antal människor i det här området har lagt ner tid och energi på att hålla diskussionen på en bra nivå. Som jag ser det kommer det att bidra till att vi kommer att fatta rätt beslut, efter att samrådstiden går ut den 28 augusti.