Grundvattnet är förorenat

Skåne Artikeln publicerades

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i grundvattnet i de sydostskånska kommunerna. Det visar en ny forskningsrapport från Lunds universitet.

I Ystads kommun har dock inga spår av bekämpningsmedel uppmätts i grundvattnet, men det vill Maria Åkesson, forskare på Geologiska institutionen på Lunds universitet, inte dra några slutsatser av.

– Eftersom vi bara har gjort mätningar på två ställen i Ystads kommun, och vi hittat bekämpningsmedel i grundvattnet på så många andra ställen runtomkring, så vill jag inte utesluta det.

Maria Åkesson har i sitt avhandlingsarbete gått igenom gamla analysresultat av grundvatten i Skåne, och även tagit fram nya mätdata. Hon konstaterar att bekämpningsmedel hittats i grundvattnet i Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn.

– Det är ju inte bra. Den här typen av ämnen bryts ner långsamt när de väl nått grundvattnet och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas. Och med tanke på att alla kommuner i sydost använder grundvatten för att göra dricksvatten så är det väl värt att uppmärksamma.

Det handlar om gifter från dagens lantbruk, men också rester av ogräsbekämpningsmedel som användes på offentliga platser och längs transportspråk, mer eller mindre utan begränsningar, fram till och med 1990 då restriktionerna skärptes.

Maria Åkesson har tittat på kvaliteten av grundvattnet, vilket generellt renas innan det går ut till konsumenten.

– Vad jag vill sätta fingret på är att vi inte har bättre koll på råmaterialet till vårt dricksvatten.

Maria Åkesson hoppas att hennes forskningsresultat ska leda till att myndigheterna ser över grundvattenövervakningen.

– Vi vet fortfarande för lite om förekomsten för att kunna säga något om framtida kvalitetsproblem och eventuella hälsorisker. Det är dock sällan som man idag hittar rester av bekämpningsmedel i halter som är över riktvärdena för vad som är hälsofarligt.

– Det viktiga nu är att vi får resultat som vi kan jämföra med varandra och över tid. Det behövs alltså göras kontroller av grundvattnet på fler platser, man behöver söka efter fler ämnen och man behöver göra det oftare.

Carina Bartel, chef för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, vill inte tycka till om det behövs en bättre övervakning av grundvattnet.

– Däremot kan jag säga att vi i direktionen förra hösten beslutade att man från och med 2019 inte får bespruta i en primärzon, alltså närmast borran där man tar vatten i en vattentäkt, i våra tre kommuner. Lantbrukare har växtplaner och vi måste ge dem några år att ställa om. Eftersom vi inte har hittat några alarmerande höga nivåer på bekämpningsmedel i grundvattnet så tyckte vi att det var rimligt. Hade vi hittat något alarmerande så hade vi förstås satt stopp tidigare än 2019, men mycket av det här handlar om gamla synder, säger Carina Bartel.