Koppling inte trovärdig anser arkeolog

Skåne Artikeln publicerades

Inget nytt att det brutits sten i området. Och enligt källorna behöver det inte alls ha varit i Brantevik. – Det här är typisk bevisföring enligt Lind/Mörner. Och så länge det inte finns någon datering är fynden inte intressanta.

Det menar arkeologen Bengt Söderberg vid Lunds universitet. Han är inte alls främmande för att stenarna till skeppssättningen kommer från området.

– Det är inte någon nyhet att stävstenarna till Ales stenar kommer från närområdet. Kanske från Brantevik, kanske från någon annan plats mellan Simrishamn och Gislövshammar, menar Bengt Söderberg. Det har geologerna slagit fast för länge sedan.

Annat arbetssätt

Han är först tveksam till att kommentera Lind/Mörners nya teori. Den fundamentalistiska attityd han och andra arkeologer mött från Lind/Mörner så fort de kommenterat olika teorier känns inte bekväm.

– Vi arbetar på ett annat sätt och anser att all kunskap måste testas öppet och förutsättningslöst, säger Bengt Söderberg.

Om stenfynden i Brantevik går att koppla till Ales stenar är det förstås bra, menar han. Men i det här skedet går det knappast att göra en sådan koppling.

– Om man inte gjort andra fynd i stenbrottet eller daterat det så är det inte trovärdigt att säga att man funnit platsen där stenarna brutits, säger han.

– Man har brutit sten i de här trakterna under många år, både professionellt och för husbehov.

Grävande lagligt

En annan fråga han ställer sig är om grävandet i området är lagligt.

– De har säkert inte behövt tillstånd för att starta grävandet. Men nu påstår de ju att de funnit fornlämningar så då måste det väl betraktas som brott mot kulturminneslagen, undra Bengt Söderberg.

Mats Mogren, antikvarie på Länsstyrelsen, som ger tillstånd för utgrävningar, svarar att området i sig inte är skyddat.

– Det krävs inget tillstånd för att gräva bort torv. Men skulle det visa sig att det de hittat är en fornlämning så måste området stängas av. Det drabbar i första hand markägaren, säger han.

Kanske skickar länsstyrelsen en expert till området för att titta närmare på fynden, säger Mats Mogren.

Ingen nyhet

Oavsett lagligheten är arkeologen Bengt Söderberg tveksam till hela projektet.

– Det är inte någon nyhet att stenarna måste ha brutits någonstans i området. Men att koppla det till Linds solteorier är nästan komiskt. Snart finns det väl ingenting på Österlen som inte har koppling till hans solteorier, säger Bengt Söderberg.