Magont av dåligt vatten på krogen

Skåne Artikeln publicerades

Se upp nästa gång du tar ett glas på krogen. Du kan få både ont i magen och diarré–av vanligt vatten. Dålig kökshygien kan ge upphov till tarmbakterier i vattnet, men kommunernas kontroller varierar.

- Jag tror att det här är ett problem som är vanligare än man tror, säger Jeanette Silow, chef för livsmedelskontrollavdelningen på Malmö stad.

När miljöförvaltningen i Malmö nyligen undersökte dricksvattnet på 50 restauranger klarade sig endast 17 helt utan anmärkning. På sex restauranger bedömdes vattnet vara otjänligt. - Vi hittade spår av koliforma bakterier till följd av bristande rengöring av ismaskiner, barmunstycken och slangar, säger Jeanette Silow.

Koliforma bakterier, tarmbakterier från djur eller människor, kan orsaka magsjuka.

- Det är viktigt att krogarna har goda hygienrutiner, att personalen regelbundet plockar isär och rengör munstycken och slangar, säger Jeanette Silow.

Även i Stockholm är miljöförvaltningen medveten om risken med bristande vattenhygien bland de cirka 2000 krogar som löpande granskas. - Vi jobbar hårt med att kontrollera restaurangernas kransilar. Vid den senaste undersökningen fick ungefär en fjärdedel av de undersökta restaurangerna någon form av anmärkning. Endast någon procent bedömdes ha otjänligt vatten, säger enhetschef Lennart Norring.

I Göteborg görs inga riktade insatser mot krogarnas dricksvatten. Däremot visade en undersökning för några år sedan på bakterier i barernas sifoner.

- Visst är det viktigt att ha koll på vattenkvaliteten, men det är inte krogarnas vatten som står för den stora andelen matförgiftningar, säger Daniel Eek, chef för livsmedelsavdelningen. I Umeå är det inte aktuellt med någon undersökning av krogvattnet.

- Vi har däremot funderat på att titta på restaurangernas ismaskiner. Det är nog inte alltid man tänker på att göra rent även där, säger miljöinspektör Karin Önnevall.

Någon samlad bild av vattenkvaliteten på landets krogar finns inte, enligt Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

- Vi har inga detaljkunskaper, kommunerna har det operativa kontrollansvaret. Vi får väl avvakta och se vad Malmörapporten innebär, säger han. (TT)

Magnus Gatemark