P7 räddas - inga militära förband läggs ner

Skåne

Hotet om nedlagda militära förband är undanröjt. De fyra borgerliga partiledarna ger beskedet att inga förändringar i försvarets grundorganisation behöver genomföras.

Artikeln publicerades 13 september 2008.Löftet om mer pengar till förbandsverksamheten lämnas i en gemensam artikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Beskedet är välkommet på den långa rad orter som hotats av nedlagd eller bantad försvarsverksamhet.

De fyra partiledarna skriver att regeringen planerar att banta försvarets utgifter för materiel med drygt 2,3 miljarder kronor fram till 2011. Det ger resurser för att förstärka förbandsverksamheten och internationella insatser till en nivå som 2011 ligger 2,2 miljarder kronor högre än 2006. Det innebär att försvaret får behålla nästan hela beloppet som sparas på materiel.

"Därmed är den obalans i ekonomin som Försvarsmakten anmälde i våras nu hanterad. Det innebär att förutsättningarna för förbandsverksamheten framöver kommer att vara goda", konstaterar Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd).

I debattartikeln nämner de konflikten i Georgien. Den innebär inte automatiskt att det finns skäl att drastiskt ändra bedömningen av möjliga hot mot Sveriges säkerhet. Men mot bakgrund av det inträffade framstår dock moderniseringen av försvaret som än viktigare, tycker partiledarna.