Skillnaden mellan bäst och sämst ökar

Skåne Artikeln publicerades

Bäst slutbetyg har eleverna på Nils Holgersskolan i Simrishamn – sämst är eleverna på Sandbäckskolan i Sjöbo. Gapet mellan de som lyckas och misslyckas blir allt större.

Skolverkets statistisk visar att elever i friskolor klarar sig bäst. Utav de grundskolor som ligger topp-fem på meritvärdet i Skåne är alla friskolor.

– Eleverna där har en hög­re andel föräldrar med högskoleutbildning, vilket inverkar på resultatet. En annan anledning är att lärarna får större möjlighet att lära känna sina elever på mindre skolor, säger Helena Svensson, undervisningsråd på Skolverket.

Läsåret 2011/12 gick 15 procent av avgångseleverna i fristående skolor och under de tre senaste läsåren har fristående skolor haft 22 poäng högre jämfört med kommunala skolor.

Det genomsnittliga meritvärdet var under vårterminen 230,1 för fristående skolor och 208,2 för kommunala skolor.

– De elever som klarar sig bäst är födda i Sverige och har föräldrar med eftergymnasial utbildning. En anledning kan vara att de får mer stöd hemifrån. Svårast har eleverna som invandrat till Sverige sent.

Allt fler utan behörighet

Trots att snittet för meritvärdet har ökat – ökar andelen elever som saknar behörighet.

– Glappet medan de som klarar sig och de som hamnar utanför har ökat. De som får betyg får bättre betyg – men det är fler som inte ens uppnår målet. Till och med 2010 krävdes det att eleven godkändes på svenska, engelska och matematik för att få behörighet till högskoleförberedande utbildning. Nu är det åtta ämnen som ska vara godkända. Det har en viss påverkan på behörigheten.

Samtidigt menar Helena Svensson att om man klarar tre ämnen har man god chans att klara fem till. Främst är det killarna som hamnar utanför.

– Killarna har sänkt sig mer än tjejerna och tjejerna har aldrig legat högre, här har gapet ökat i år. Överlag är det tjejerna som klarar sig bäst.

Ny betygsskala

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. G räknas som tio poäng, VG ger 15 poäng och MVG 20 poäng. Högsta möjliga meritvärdet är 320 poäng och det lägsta är tio poäng.

– De elever som gick ut årskurs 9 nu var den sista elevkullen som fick betyg enligt den gamla betygsskalan, nästa år är det den nya betygskalan A–F som gäller, säger Helena Svensson.