Trafikverket: "Akut trafikläge"

Skåne Artikeln publicerades

Problemen i form av översvämningar och avstängda vägar fortsätter i sydöstra Skåne.

Trafikverketräknar med fortsatta problem i trafiken den närmaste tiden. De klassar läget som akut och det är fortsatt mycket vatten på de skånska vägarna. Trafikanter uppmanas att köra mycket lugnt genom vattensamlingar. Extra uppmärksamhet krävs vid viadukter och låga punkter.

SMHIhar utfärdat en klass 1-varning för en snabb tillfrysning på de våta vägbanorna när temperaturen sjunker.

Trafikverket besiktigar kontinuerligt vägarna i Skåne och i områden med mycket vatten sätts varningsskyltar upp. På vissa vägar pumpas även vatten bort.

För aktuell information om översvämmade och avstängda vägar se Trafiken.nu.

På grund av de höga vattenflödena i Skåne har SOS Alarm fortfarande problem med långa telefonköer. Samtalen till larmcentralen har sedan i måndags ökat markant och risken finns att larm som gäller livshotande skador inte kommer fram till SOS Alarm tillräckligt snabbt.

Länsstyrelsen gick tidigare i veckan ut med en uppmaning till allmänheten om att endast kontakta SOS Alarm i akuta nödsistuationer. En uppmaning som fortfarande gäller. Vid risk för översvämning uppmanas allmänheten att i första hand kontakta den egna kommunen. Gäller det vattenskador ska man kontakta sitt försäkringsbolag.