Skivarp

Söker dispens för giftig fogmassa

Skivarp Artikeln publicerades

E.ONs nätstation i Skivarp är förgiftad av PCB. Utvändigt saneras den - men invändigt kan giftet bli kvar. I alla fall om elföretaget får som det vill.

Under de senaste tio åren har E.ON Elnät Sverige AB fortlöpande inventerat PCB-förekomsten i sina 48 000 nätstationsbyggnader runtom i landet. I 27 av stationerna hittades gift - bland annat i Skivarp. Men nu vill företaget slippa genomföra den invändiga PCB-saneringen, och i dagarna ansökte de om dispens hos Skurups kommun.

- Vi är skyldiga att sanera PCB-fogar. Vi sanerar utsidan av stationen i Skivarp nu i september, men insidan är ett problem, säger Patric Karlsson, miljösamordnare på E.ON.

Om insidan av den omkring tre gånger tre meter stora nätstationen skulle behöva saneras skulle all teknisk utrustning först behöva plockas ut. Och det är just det som är problemet.

- Det är svårt att komma åt fogarna och vi skulle behöva göra det spänningslöst ett tag. Väldigt många skulle bli utan ström i flera dagar. Det går inte, säger Patric Karlsson.

Istället ansöker E.ON alltså om dispens.

- Vi vill hellre vänta tills stationen ska rivas. Men det är viktigt att ha koll på PCB-fogarna så det tas om hand som farligt avfall och förstörs när det rivs, säger Patric Karlsson.

Är det någon som kan påverkas av att PCB-fogarna sitter kvar?
- Nej, det är en helt obemannad station. Så det är ingen som påverkas.

På Skurups kommun ser man ingen fara med att bevilja en dispens.

- Nej, det här är ju invändigt. Men hur länge dispensen ska gälla får vi som myndighet bestämma. De vill att den gäller tills de river stationen, men vi får ha en dialog om hur lång tid det kan ta, säger miljöchef Michael Horn.

E.ON hoppas få dispens under tio års tid. Till att börja med.

- Vi har inga rivningsplaner i dagsläget. PCB som sitter där inne kommer ingenstans, säger E.ONs presschef, Johan Aspegren.

På Skurups Elverk håller man sedan i fjor på med att kolla PCB-förekomsten i sina 40 transformatorer. Någon deadline för när arbetet ska vara färdigt finns inte.

- Vi har inte hittat något hittills, men vi har inte kollat så många än. När vi tar prover brukar det ofta innebära elavbrott, och folk är känsliga för det, säger Thommy Nilsson Friborg, elverkschef på Skurups Elverk.