Allt fler satsar på eget

Skurup Artikeln publicerades

Egenföretagandet ökar i allt snabbare takt. Snabbast går det för kvinnorna.

Sedan 2009 har andelen företag som drivs av kvinnor, ökat med 12 procent i kommunen. Enligt siffror från Skatte- och Bolagsverket har däremot antalet manliga företagare varit konstant sedan 2006.

Men fortfarande är det tre gånger vanligare att en man blir företagare än en kvinna. Av de totalt 1500 entreprenörerna i Skurup är 338 stycken kvinnor.

Den 8 mars i år startades nätverket SIV som döptes efter namnsdagsbarnet för dagen. Initiativet togs av Jeanette Boman och Annika Dacke som har som mål att skapa fler affärsrelationer mellan företagare i Skurup.

Syftet med nätverket är att främja och synliggöra kvinnors företagande och erbjuda en möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling. Hittills är 60 företag knutna till SIV.