Arkitektur unik för Skurup

Skurup Artikeln publicerades

Flera av de äldre tegelhus som uppförts i centrala Skurup är unika. Det hävdar Tegelakademin som nu fått EU-pengar för att göra detta faktum känt bland skåningarna.

– Vi vill göra folk uppmärksamma på att det i Skurup finns unik tegelarkitektur. Det finns hus här som är värda att bevara, säger Lars Månsson, eldsjäl och medlem i den relativt nybildade Tegelakademin.

Lyfta fram arkitekturen

Tegelakademin bildades formellt i början på februari i år och har med konstnären och formgivaren Klas Sundkvist som projektledare tagit på sig uppdraget att lyfta fram Skurups och Svedalas tegelarkitektur.

– Bakgrunden är tillkomsten av järnvägen mellan Malmö och Ystad. Handelsmännen såg att de kunde etablera sig här och tjäna pengar. Det manifesterades genom att de byggde många fina hus i tegel under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, säger Lars Månsson.

De ovanligt utformade tegelhusen som finns på bland andra Södergatan, Tegelgatan och Kyrkogatan är dock inte kulturskyddade och har under årens lopp fått mer eller mindre lämpliga renoveringar. Tegelakademin fick efter en ansökan hos Leader Söderslätt nyligen en ansökan om närmare 500 000 kronor för att uppmärksamma teglets historia och dess arkitektur i Svedala och Skurup.

Kommunen bidrar

Som i andra liknande sammanhang ställer kommunerna upp med delfinansiering. Skurups kommun bidrar med arbetskraft i samband med att husen kartläggs och dokumenteras samt till den utställning, föreläsningar och den bok som planeras.

Avsikten är vidare att ta fram en applikation för smarta telefoner som gör det möjligt att med expertguide i örat gå runt bland tegelhusen i Skurup och på så sätt ta del av den lokala kulturhistorien.

Tanken är också att så kallade QR-koder ska fästas på tegelbyggnaderna för att med hjälp av en avläsare i telefonen skanna av koden och få information om fastigheten.

En utställning om tegelarkitekturen hängs senare upp på huvudbiblioteket i Skurup.

Under hösten hoppas Lars Månsson och Klas Sundkvist att man ska kunna erbjuda skolklasserna information om teglets betydelse i Skurup. Går allt enligt planerna kommer eleverna också att få göra sitt eget tegel.

Med hjälp av ägaren till fastigheten på Kyrkogatan 15, Jan Åkerberg, ställer Tegelakademin redan i dag ut bilder på delar av arkitekturen. I collageform går det att få information om gamla tegelbyggnader i Skurup. Huset på adressen är för övrigt bedömt som ett av intressanta i sammanhanget och finns självklart med i utställningen.

– Det viktigaste är att man äntligen sätter Skurup på kartan och att man gör arrangemang som uppmärksammar det gamla som finns kvar centralorten. Därför upplåter jag min fastighet till det här, säger Åkerberg.