Bättre säkerhet krävs hos Skurupsföretag

Skurup Artikeln publicerades
Arbetsmiljöverket
Foto: Mattias Lundvall
Arbetsmiljöverket

Ett företag i Skurup har visat sig ha brister i bland annat säkerhetsrutiner och viss utrustning. Det står klart efter en inspektion genomförd av Arbetsmiljöverket, som nu kräver att åtgärder vidtas.

Det var i mitten av december som företagets arbetsmiljöarbete hamnade under lupp. Då konstaterades bland annat att det i verkstaden finns maskiner som inte är CE-märkta, samt att det på några håll saknas säkerhetsinslag som varningssignaler och skydd. Arbetsmiljöverket poängterar vikten av att genomföra undersökningar och riskbedömningar av utrustningen för att alltid garantera en god säkerhet för de anställda.

Företaget behöver enligt inspektionsrapporten även bli bättre på att följa upp och kontrollera genomförda åtgärder. Man ska även se till att skriftliga instruktioner från tillverkarna finns intill maskinerna när personalen ska genomföra så kallade ”säkra stopp” i samband med arbete inne i maskinernas riskområden. Arbetsmiljöverket vill vidare se en dokumenterad och systematisk tillsyn av nyckelbrytare och andra säkerhetsanordningar. Slutligen efterfrågas en särskild undersökning och riskbedömning i de fall arbete ska genomföras i slutna eller trånga utrymmen där det kan förekomma farliga kemiska produkter och minskad syretillförsel.

Senast den 20 mars vill Arbetsmiljöverket ha svar från Skurupsföretaget angående vilka förändringar som genomförts kring rutiner och arbetsutrustning. Om de brister och risker som visat sig inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud, vilket också kan komma att förenas med vite.