Boende i protest mot nya byggplaner

Skurup Artikeln publicerades

”Rädda vår lilla park!” Så inleds det brev med åtföljande namnlista som närmare 30 Rydsgårdsbor skickat till Skurups kommun. Upprördheten gäller kommunens planer på att bygga tolv nya hyreslägenheter i det som i dag är ett grönområde.

– Det behövs lägenheter i Rydsgård, men det finns andra platser man kan bygga på. Vi vill ha parken kvar. De har byggt bänkar och bord och det är så lugnt och skönt. Man kan sitta där och dricka en kopp kaffe, säger Lilian Caspersen, som tillsammans med maken Jörgen tillhör undertecknarna av protestskrivelsen.

Lilian och Jörgen Caspersen flyttade in på Norregatan i Rydsgård för 40 år sedan. Ett beslut som de tog efter att ha fått försäkringar från kommunen om att det inte skulle byggas något i den park som finns i området. Tiden går och behovet av bostäder – och inte minst hyreslägenheter – är trängande också i Rydsgård.

Nytt förslag

Det löfte paret Caspersen fick för fyra decennier sedan gäller inte för evigt och nu växer Rydsgård. Kommunen lämnade nyligen in ett förslag som går ut på att tolv nya hyreslägenheter med tillhörande p-platser ska byggas på det grönområdet som ligger mellan Parkgatan och Norregatan i Rydsgård.

Den protestlista med namnunderskrifter som lämnats till kommunen kommer från boende på Norregatan, Parkgatan, Västergatan och Västra Storgatan. De protesterande Rydsgårdsborna menar att man hellre vill ha ett område där barn kan leka, tälta och ha roligt. Parken används också av folk som rastar sina djur eller ”som bara vill njuta av naturen”, som det står i skrivelsen.

Enligt undertecknarna av skrivelsen vill man inte ha mer trafik till området än som finns i dag. Blir det ett bygge i parken uppges några av de som undertecknat skrivelsen på att flytta från Rydsgård.

För Lilian och Jörgen Caspersen är förmodligen inte en flytt från Rydsgård det som ligger närmast. I stället föreslår de ett annat område för kommunen att exploatera.

– Jag vet inte vem som äger marken, men det finns ju gott om plats mitt emot skolan, på andra sidan gatan. Där kan man bygga. Det har diskuterats tidigare, säger hon.

Kallat till samråd

I morgon tisdag har kommunen kallat till ett samråd med de boende i Rydsgård om det planerade bygget och den kritiserade planen. Lilian och Jörgen Caspersen kommer att finnas bland de närvarande under samrådet.

– Jag tror ju inte att det hjälper. De kommer nog att bygga ändå, men vi måste få säga vad vi tycker, säger hon.

Paret Caspersen kommer på samrådsmötet att få sällskap av bland andra Henrik Knutsäter, ordförande för byalaget i Rydsgård. Han säger sig ha förståelse för att de boende i det aktuella området vill ha parken kvar.

– Jag är positiv till att det byggs i Rydsgård. Ska vi behålla servicen med affär, bank och de företag som vi har här så behöver vi bostäder, men jag vill se planen först innan jag tar ställning, säger han.