Böter för oljeutsläpp

Skurup Artikeln publicerades

200 liter dieselolja läckte ut när en oljecistern lastades av på ett oförsiktigt sätt. Nu måste företagaren som lastade cisternen böta 60 000 kronor.

När kommunens miljöenhet upptäckte utsläppet sanerade man marken, och anmälde företagaren för miljöbrott.

Åklagaren Anders Gustafsson vid riksenheten för miljömål har dock beslutat att inte väcka åtal. Han har kommit fram till att brottet begåtts av oaktsamhet, och att det ligger på bötesnivå. Därför föreslår Anders han en företagsbot på 60 000 kronor. Om företagaren inte accepterar boten, går ärendet vidare till tingsrätten.