Del av strandparkering öronmärkt för husbilar

Mossbystrand Artikeln publicerades
Tio husbilar beräknas få plats på de 50 meter som nu avsatts för ändamålet längs strandparkeringen.
Foto: Ann-Louise Olander
Tio husbilar beräknas få plats på de 50 meter som nu avsatts för ändamålet längs strandparkeringen.

Den västra delen av parkeringen vid Mossbystrand är numera öronmärkt för husbilar. Innanför skyltarna råder därmed parkeringsförbud för personbilar. Även om platserna är lediga.

Skyltarna som signalerar den nya parkeringsordningen vid stranden har helt nyligen kommit på plats. Detta innebär att ungefär 50 meter av den västra parkeringsdelen framöver enbart är till för husbilar. Men reglerna är mer komplexa än så.

– Husbilar får fortfarande stå på de vanliga platserna, men personbilar får inte stå på husbilsplatserna. Detta räknas som en felparkering och de riskerar få böter, oavsett om där är ledigt, förklarar Jakob Fritz, trafikingenjör på Skurups kommun.

Husvagnar räknas till kategorin släpvagnar och får inte heller ställas upp på det nya husbilsområdet.

– Dessa får däremot stå på på vanliga platser, såvida det inte anges något annat på en tilläggsskylt, säger Jakob Fritz.

Genomförandet av husbilsparkeringen hör samman med en motion signerad Åsa Ekblad (M). Förslaget lades fram under våren 2017 och bifölls av kommunfullmäktige. Att genomförandet tagit två år hör bland annat samman med utredningen av vilken plats som anses vara bäst för placeringen.

Inledningsvis var tanken att anlägga platserna i Abbekås hamn, vilket stötte på patrull i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bland förslagen fanns också gräsparkeringen precis söder om Hotell Mossbylund samt den åkermark som sommartid används som parkering norr om väg 9, mitt emot Fiskerian.

– Men ingen av dessa tyckte Trafikverket var bra, eftersom det innebar att familjerna i husbilarna då skulle behöva korsa vägen när de ska ner till stranden och cykelbanan, säger Jakob Fritz.

Resultatet är alltså att platserna istället tas från söderparkeringen vid kiosken. I förlängningen finns nu en risk att ytterligare bilar ställer sig på platserna norr om vägen, vilka av Trafikverket inte bedömts som lämpliga ur parkeringssynpunkt. Väg 9 är sommartid hårt trafikerad, sträckan har 70 kilometer i timmen som hastighetsgräns och det finns inga utmärkta övergångar.

Men någon enkel lösning tycks inte finnas. Att göra en övergång i anslutning till den mark norr om vägen, som av många används för parkering idag, kan vara svårt.

– Det är tveksamt om det är aktuellt från Trafikverkets sida, då de anser att platsen inte är lämplig för parkering, säger Jakob Fritz.

Och att anlägga en ny parkering på södersidan är i princip omöjligt med hänvisning till strandskyddet.

– Det här är inte lätt, men vi bör nog ändå se över möjligheterna. Jag får ta frågan med Trafikverket, då det är deras väg, och fråga hur de ser på situationen. Så vi får väl börja där, säger Jakob Fritz.